Fram till valet 2006 var Hallengren biträdande utbildningsminister i statsminister Göran Perssons regering.

Nästan tolv år senare får hon nu efterträda Åsa Regnér som barn-, äldre- och jämställdhetsminister i statsminister Stefan Löfvens regering.

"Varit på undantag"

När Hallengren på pressträffen skulle peka ut sina viktigaste uppgifter framöver uppgav hon att äldrefrågorna kommer att vara "oerhört centrala" och uppta mycket av hennes tid.

Om du ber mig att prioritera så tycker jag att äldrefrågorna kanske varit lite på undantag, säger hon.

Hallengren vill se bättre bemanning och kvalitet i äldreomsorgen. Hon pekar även på S-löftet om att skillnaden i skatt på pension och på arbetsinkomst ska bort till 2020.

Jag vill helt enkelt att alla äldre som byggt upp det här landet ska känna trygghet inför ålderdomen, säger Hallengren.

Vill gå till mötes

En annan fråga Hallengren kommer att få ägna mycket tid åt de sex månaderna fram till valet är assistansersättningen. Frågan är het och regeringen har anklagats av funktionshindersrörelsen för att ha stramat åt rätten till assistansersättning.

Hallengren uppger att hennes ambition är att "möta funkisrörelsen".

Alla som behöver assistans ska ha rätt till assistans. Det är en grundläggande socialdemokratisk princip. Punkt, säger hon.

Hallengren uppger att hon vill söka breda överenskommelser i assistansfrågan och antyder att oppositionen snart kan komma att bjudas in till samtal.

Efter att S förlorade valet 2006 så har Hallengren bland annat varit vice ordförande i riksdagens socialutskott och partiets talesperson i socialpolitiska frågor som vård, äldreomsorg och funktionshinderspolitik.

Hon har den senaste tiden varit ordförande i utbildningsutskottet.

Löfven trygg

Löfven, som gärna påpekar att han leder en feministisk regering, presenterade sin nya barn-, äldre- och jämställdhetsminister på internationella kvinnodagen.

På frågan vilken erfarenhet Hallengren har av jämställdhetsfrågor påpekar hon att hon kom in i toppolitiken som ung politiker.

Man får vara både döv och blind för att inte se ojämställdheten, säger hon.

Hallengren vill inte peka ut vad hon ser som den enskilt viktigaste jämställdhetsreformen, men tycker att rätten till heltid och en lön som det går att leva på är viktiga frågor.

Jag känner mig fullständigt trygg med att Lena Hallengren både har kunskap och engagemang för de här frågorna, säger statsminister Löfven.

Han tillägger att jämställdhetsaspekter genomsyrar alla de områden Hallengren nu får ansvar för.