Fler partier har tidigare efterlyst en större militär närvaro på Gotland, inte minst efter att rysk militär och ryskt flyg intagit en högre profil i Östersjöområdet. ÖB Sverker Göranson har dock avrått från en permanent militär styrka på Gotland och hävdat att resurserna kan användas bättre.

Enligt DN så vill dock regeringen nu utöka armens sju bataljoner med cirka 800 man i varje till åtta. Den åttonde bataljonen ska vara en motoriserad skyttebataljon, det vill säga utrustad med hjulgående pansarfordon. Om en åttonde bataljon sätts upp så blir det möjligt att hålla ett kompani på cirka 130 man på Gotland.

Vi föreslår att vi ska sätta ett kompani med permanent närvaro på Gotland, säger Peter Hultqvist till DN.