Under 2018 rapporterades 385 fall av personer som insjuknat i TBE, nära nog identiska siffror som 2017 (391 fall), men mycket mer än 238 som rapporterades 2016.

Det har varit en stadigt ökande trend om man ser sedan mitten av 1980-talet att det rapporteras fler och fler fall, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till Ekot.

Virussjukdomen TBE sprids av fästingar, som i allt högre grad breder ut sig över större områden i Sverige. Många fall av TBE rapporteras från ostkusten, i synnerhet Stockholmsområdet, men även tidigare relativt fredade områden är drabbade, vilket delvis kan förklaras med klimatförändringar.

Under flera år nu har vi sett en spridning västerut, i Västra Götaland, Västmanland, Örebro län och även i Värmland, säger Marika Hjertqvist.
Klimatförändringen gör att det blir längre säsonger som fästingarna kan vara aktiva, och att människor är ute mer i naturen då också och stöter på fästingar som bär på viruset.

Folkhälsomyndigheten arbetar nu med att ta fram en ny karta över riskområden i Sverige.

Om man brukar röra sig i riskområden där man vet att det finns TBE, och man vet att man brukar få fästingar – då är det ju rimligt att man går och vaccinerar sig, säger Marika Hjertqvist.