Staffanstorp har hävdat att man inte har ett ansvar då familjen aldrig bott där, och har istället hänvisat familjen att söka hjälp i Malmö.

Men familjen överklagade direkt, och rätten är på deras sida. Fredrik Löndahl, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Malmö, säger till radion att familjen visserligen aldrig bott i Staffanstorp men att kommunen trots det varit bosättningskommun under etableringstiden enligt regelverket.

Familjen anvisades till Staffanstorp i december 2017 i enligt med bosättningslagen. Sedan dess har kommunen ordnat tillfälliga bostäder åt dem i totalt tre olika kommuner. Domen ger inte automatiskt familjen rätt till ny bostad, däremot måste Staffanstorp pröva familjens ansökan.

Staffanstorps kommun kommer enligt radion att överklaga domen.