Vi kommer att föra diskussioner i energikommissionen om den här typen av frågor, jag vill inte föregripa dem, säger Baylan till TT.

På frågan om regeringen, som nyss höjt effektskatten, verkligen skulle vara intresserad av att diskutera den igen, svarar han att kommissionen går igenom hela energisystemets utveckling, där allt från tillförsel till styrmedel som skatter ingår. Baylan tillägger att hans främsta mål är att säkra elförsörjningen för industrin och hushållen till konkurrenskraftiga priser.

Vårt mål på sikt är ändå, det har vi varit tydliga med, att skapa ett system som är 100 procent förnybart. Men det är på sikt det. Jag ser att de kvarvarande sex reaktorer som vi pratar om har en viktig roll att spela som brygga in i det förnybara, säger Baylan till TT.

Enligt uppgifter i Dagens industri utesluter inte statliga Vattenfall en stängning av ytterligare reaktorer på grund av bolagets pressade läge, sjunkande elpriser och effektskattens storlek. Under förra året slog bolaget fast att två reaktorer i Ringhals ska stängas tidigare än planerat och Eon meddelade att två reaktorer i Oskarshamn går samma förtida öde till mötes. När de stängs finns sex kvar.

Baylan säger att han är väl medveten om Vattenfalls pressade läge, men att de fallande elpriserna samtidigt hindrar investeringar i ny produktion i stora delar av Europa.