Historia Små mängder benrester från flera människor har hittats i ett område på Orust där Trafikverket arbetar med en väg, 160. Området är rikt på fornlämningar och de funna benen hittades tillsammans med keramikskärvor, sot och kol.

Fyndet är troligen från äldre järnåldern, alltså två tusen år gammalt, från tiden då man började kremera avlidnas kroppar på bål.

På platsen vid vägbygget har även hittats ett torp från 1800-talet.