Sonen Sven-Ingemund Svantesson och Torsten Nilsson kommer att framföra några av Svantes flera hundra kompositioner.

Ida Blomqvist sjunger en tonsatt dikt av Gustaf Larsson. Lärbro pastoratskör sjunger och Norra Gotlands folkdansgille skall framföra ett par folkdanser till Svante Petterssons musik.


Århundradets schlager
Erik W Ohlsson tecknar ett porträtt av lärbrosonen som blev riksspelman 1943 och som förutom komponerandet också bildade Nordergutarnas spelmanslag, tecknade ned över hundra gamla gotländska visor och - framförallt - skrev melodin till "Gotländsk sommarnatt" som 1961 valdes till "Århundradets schlager".


Ernie Englunds trumpet
På konserten blir det Magnus Appelholm som på Ernie Englunds trumpet kommer att framföra den tillsammans med kantor Gunilla Angelöf på orgel.

Efter musikgudstjänsten blir det avtäckning av en minnessten i Kyrkänget utanför där också en stenbänk är placerad.


Sörestedt inviger
Kultur och fritidsnämndens ordförande Jannica Sörestedt inviger minnesstenen.

Den har tagits fram i samarbete mellan Lärbro Hembygdsförening och Lärbro pastorat.