I samband med föreläsningen kommer ljuskronorna att tändas för att bilda en stämningsfull inramning till föredraget. De mest praktfulla kronorna dateras till 1600- och 1700-talet, men några kronor har också tillkommit under 1900-talet, då oftast som gåvor.

Marie-Charlotte och Kjell Wiman skänkte en krona som idag återfinns i norra sidogången, likaså skänkte Dahlströms Metallgjuteri en krona i samband med renoveringen 1980-talet. Den senast tillkomna ljuskronan i domkyrkan är den som är placerad i södra sidogången, mitt för Hansakoret och som är skänkt av Rederiaktiebolaget Gotland år 2000. En krona med proveniens från Gusums bruk, som ursprungligen var en gåva till brukets dåvarande ägare, men kom att säljas i samband med att bruket gick i konkurs i slutet av 1980-talet.


Föreläst i Lübeck
Beyer har tidigare hållit en liknande föreläsning i Mariakyrkan i Lübeck. Beyer som är född i Hamburg, har bland annat studerat i Tübingen, Paris och Köpenhamn. Han har även varit verksam vid Uppsala Universitet samt Södertörns Högskola. I dag är han knuten till universitetet i Tartu som forskare.


Artiklar i Haimdagar
Några känner säkert igen Beyer från de artiklar som varit publicerade i Haimdagar. Han har i sin historieforskning bland annat intresserat sig för Lutherdomens kulturhistoria, kyrkliga inredningar och berättandets historia. Måndagens föreläsning har initierats av Historiska Föreningen vid Högskolan på Gotland.