Ett hundratal personer hade anammat Anita och Leif Dahlbergs kallelse till boksläpp på Arkivcentrum i Visby. Här fanns många historiskt intresserade gotlänningar, bland annat avgick en abonnerad buss från Ronehamn, när "Kommers bland bönder - berättelsen om Rone hamn" nu finns att tillgå i fysisk form.


Spänning in i det sista
Men det var på håret och spännande in i det sista. Böckerna anlände från tryckeriet bara timman innan det var dags för själva släppet.

Anita och Leif gjorde en kort presentation och visade en del av de bilder som ingår i boken, med ett litet fokus på de nya upptäckter de sprungit på under de år de arbetat med forskning till boken.

Artikelbild

Det var Rone hembygdsförenings ordförande Hans-Agne Liljebäck, till vänster, och landsarkivarie Jan Östergren, till höger, som i ett bolstervar från Rone fångade upp böckerna när de släpptes av Leif och Anita Dahlberg.

De berättade även om en del historier som det talats tyst om i generation, bland annat en del mystiska stölder av kyrksilver och även sjöröveri ute på holmarna.


Hög igenkänningsfaktor
Det var många i publiken som var väl förtrogna med både miljöer och människor på bilderna, bland annat Hemsefotografen Lasse Svensson som fick se sin mor på en vacker järnvägsbild, det lilla stickspår som byggdes från Hemse till Ronehamn.

GT återkommer med en recension av boken.