Historieprofessorn Nils Blomkvist inleder med en svensk version av den uppsats om Petrus de Dacia som han skrev i sin festskrift. Den annars så fridsamme Petrus, här benämnd Peter Gotlänning, som han allmänt lär ha kallats, blev "insyltad" i tre vad man kan kalla revolutioner, en av dem det gotländska inbördeskriget mellan stad och land.


Tidningshistoria
Etnologiprofessorn Owe Rohnström bidrar med bokens längsta uppsats och berättar intressant om sjukdomar och bot, medan lektor Margaretha Mellberg skriver om rättstavning och språk, ett ämne hon behärskar väl.

Två uppsatser rör öns tidningar.

Bokens redaktör Torsten Daun ger tidningshistoria, och tidningsmannen Gunnar Öberg visar hur farbror staten höll ett öga på tidningarna under andra världskriget så att inget olämpligt kom ut till läsarna.

Han tar också upp tidningarnas förhållande till nazismen; Gotlands Folkblad starkt emot, Gotlands Allehanda mera välvillig.

Förre landsarkivarien Tryggve Siltberg beskriver ett självsäkert och självsvåldigt gotländskt lokalsamhälle, och får med allt från mord till bonderepublik.


Författarkväll
Mångsidiga Eva Tordai funderar över medeltida postgång Gotland-Rom, en intressant artikel men jag har svårt för författare som använder latinska fraser utan att förklara och översätta.

Terese Zachrisson och Johannes Daun berättar om det "katolska" som blivit kvar i våra kyrkor även efter reformationen, och kyrkorna berörs också under rubriken debatt där konstvetaren Torsten Svensson funderar över våra kyrkors framtid.

Han har inget svar men påpekar att det krävs samarbete från alla parter för att undgå att kyrkorna rivs, ödeläggs eller säljs till profana ändamål.

Bokens presenteras närmare vid en samling på Almedalsbiblioteket i kväll, måndag, då flera av författarna medverkar.