- Tack för att du har aktualiserat 1900-talets gotländska kyrkoliv, sa sällskapets ordförande Ragnar Svenserud när han överlämnade stipendiet som är på 10 000 kronor.

Bengt Stolt, som är filosofie doktor i matematik och teologie hedersdoktor, har sedan länge starkt anknytning till Gotland.

Han kom hit redan som liten då hans far blev läroverkslärare här, han gjorde sin värnplikt på KA 3 i Fårösund och han har även i övrigt tillbringat långa perioder på Gotland, inte minst som ägare till ett torp i Väte där han varit sommargotlänning i nära 50 år.


Kunnig kännare
Alla dessa år har han studerat gotländska kyrkor och gotländskt kyrkoliv. Någon har räknat ut att han skrivit 1 300 artiklar, uppsatser och böcker, varav en stor del berör Gotland. Bland annat har han medverkat i verket "Sveriges Kyrkor".

Det är alltså en välinformerad kännare av gotländskt kyrkoliv som nu delar med sig av sin kunskap i boken “Glimtar ur gotländskt kyrkoliv".

Han håller sig främst till perioden från 1940-talet till 1970 när han berättar om hur han upplevt kyrkor, gudstjänstliv och präster på Gotland.

Det är något av en memoarbok han har skrivit, man skulle också kalla det något av ett herdaminne med tanke på alla präster han möter och berättar om, inte alltid i positiva ordalag.

GT återkommer närmare om själva boken längre fram.

Vid årsmötet gav Bengt Stolt en resumé över hur gudstjänstlivet, kyrkorummet med mera utvecklats och förändrats från medeltiden fram till våra dagar.


Svenserud omvald
Vid årsmötet, som var sällskapets tredje, diskuterades en del om sällskapets uppgifter framöver.

Inte minst vill man aktualisera tankarna på ett herdaminne, om inte ett som tar upp hela stiftet så åtminstone några lokala nedslag där man skildrar präster som verkat där.

Ett annat inslag kan bli ett samarbete med Linköping där man vill fira minnet av biskop Brask som vigdes till biskop för 500 år sedan. Han var ju även biskop på Gotland och sällskapet kan söka efter avtryck han gjorde här.

Förre Visbybiskopen Tore Furberg har studerat en del av sina föregångare på Gotland, inte minst biskop Anjou, och han är beredd att lämna över sitt material till sällskapet.

Sällskapet arbetar också på en ny årsbok som väntas komma i höst.

Årsmötet omvalde Ragnar Svenserud till ordförande och Richard Wottle till sekreterare. I styrelsen omvaldes också Jacob Tronét, Anders Jernberg och Torsten Gislestam samt nyvaldes Eva Kinnander.