Textil Gotland är en förening som bildades för tio år sedan med syfte att främja textil verksamhet och företagsutveckling inom branschen på Gotland.

Över 80 medlemmar finns i nätverket och för att fira årets jubileum öppnar i dag en utställning på Galleri fågel i gamla kapellet i Eksta, där 30 utställare samsas om golvet.

Passande nog heter utställningen "Den röda tråden", som avspeglas i den mångsidighet och fantasirikedom som går att utvinna av olika textila material.

Artikelbild

| <7GT_Bildrubrik>tygkonstnärer. </7GT_Bildrubrik>Medlemmar i Textil Gotland som i dag öppnar samlingsutställningen "Den röda tråden". På bilden från vänster syns Ninni Westerman, Eva Bertilsdotter Larsson, Eila Burvall och Aira Lee.


"Roligt och viktigt"
I ett och samma rum möts tovade hattar, stora bildvävar, en mjuk spikmatta, stickade sjalar, kuddar, maskinbroderat kroki, kläder och mattor och mycket mer. Totalt 20 olika tekniker finns representerade, vilket omfattar i princip alla tekniker som finns inom textilhantverk.

-  Det är roligt och viktigt att kunna manifestera den kunskap och bredd som finns bland textilhantverkarna och konstnärerna på Gotland. Över hälften av alla som är med i föreningen är yrkesverksamma och de övriga är passionerade utövare, berättar Aira Lee som är en av utställarna.

Hon gick med i nätverket när hon var nyinflyttad till Gotland för två år sedan för att träffa likasinnade. Hon tror att just platsen är betydande som inspirationskälla och att det är därför det samlas så många textilhantverkare på ön.

Medelåldern är relativt hög i föreningen och även om sättet att jobba med textila material är flexibelt och designfokuserat är intresset svårt att locka fram hos yngre målgrupper.


Färre som väver
Man börjar faktiskt bli lite orolig för att en del tekniker kan komma att glömmas bort.

-  Speciellt vävning är det inte så många som håller på med i de yngre åldrarna. Det är synd, både för hantverkets skull, men också för att funkar som praktisk meditation. Vi behöver ta del av långsamma processer. I dag tillåter vi oss inte stanna upp och ge skapandet tid på samma sätt som förut. Dock börjar stickning och knyppling hamna på tapeten och det är överraskande och roligt, berättar Textil Gotlands ordförande Ninni Westerman.

Trots att det textila hantverket utgör en stark profil inom varumärket "Gotland - den magiska ön" tycker föreningen inte att Region Gotland satsar tillräckligt på branschen.

-  De vill gärna ha med oss som gratis marknadsföring, annars är intresset tunt, berättar Ninni Westerman.


Riktmärken
Värnandet om att en procent av byggkostnader skall avsättas till konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och större ombyggnationer av offentliga och kommunala lokaler anser man har försvunnit.

-  Det riktas mycket fokus åt vilka kostnader det innebär att investera i kultur, men inte vilket mervärde det skapar. Att det gör platsen i fråga mer intressant att besöka eller bosätta sig vid. Kanske kan den här utställningen bli ett startskott för ett mer fortlöpande arbete att bjuda in till samtal om detta på kommunal nivå, säger Eva Bertilsdotter Larsson, en av utställarna och medlem i Textil Gotland.

För den som är intresserad av att se utställningen kan hålla utkik efter de färgglada majstångarna längs med vägen i Eksta, som funkar som utställningens riktmärke.

Utställningen pågår till och med den 14 augusti.