Sedan den 17 maj har Nyteks, "Nya Tekniker för Keramisk Skulptur", medlemmar och seminariedeltagare arbetat med den självbrännande skulptur på strandpromenaden i Visby som är del tre i Nyteks forskningsprojekt.

- Del ett i projektet var ett metodseminarium med den indiske skulptören och Ayanaar-prästen Palanisamy där deltagarna byggde monumentala skulpturer, dels religiösa skulpturer till guden Ayanaars ära, dels västerländska arkitektoniska skulpturer, berättar Åke Nobling på Lokatta keramik som tillhör styrelsen och jobbat med det praktiska runt de olika bränningarna.

Del två i utvecklingsprojektet var att bygga en ugn vid Lokatta i Barlingbo där de stora stengodsskulpturerna skulle brännas, något som en enig keramikelit ansett vara omöjligt i vårt klimat.

Artikelbild

Staffan Laurin, konstnär i Atlingbo, är en av initiativtagarna till Nyteks utvecklingsprojekt som i söndags kväll fick se resultatet av allt arbete.foto: tommy söderlund


EU-projekt
Det var under sina resor i södra Indien som krukmakarparet Åke och Eva Nobling vid Lokatta keramik i Barlingbo fick kontakt med Palanisamy och tillsammans med konstnärerna Staffan Laurin och Helena Andreeff vid Isums, som gjort liknande erfarenheter i Laos, har de skapat och utarbetat detta regionala, nationella och internationella skulpturprojekt med stöd av EU:s landsbygdsutvecklingsprogram.

Även Rue har stött projektet liksom regionens tekniska förvaltning och kultur- och fritidsnämnden, som går ut på att utåt visa vad som är möjligt.


Materialprov
Den här gången handlar det om ett materialprov och det som använts är en specialchamotterad stengodslera, inspirerade av den danska keramikern Nina Hole.

- Den självbrännande skulpturen, som står på sin egen ugn, inneslöt vi sedan med keramisk fiber och topptemperaturen som nåddes på kvällen den 5 juni var 1 225 grader. Då var klockan 22.40 och nästan tusen personer hade samlats för att se när täckelsen föll, säger Åke Nobling som någon dag senare känner stor tillfredsställelse med hela projektet.

Artikelbild

| Susanne Holmberg, sten och keramikskulptör från Luleå, som här skär ut de stengodselement som bygger upp skulpturen, gillar det monumentala och att forska i nya tekniker.foto: petra jonsson

- Vi har fått mycket uppskattning från folk som besökt platsen och fått många kommentarer, bilder och filmsekvenser på vår hemsida.

Nu kommer den snäckformade skulpturen att stå som ett monument med moraliskt stöd av Visby ringmur och blicka ut över Östersjön. Hotet mot skulpturen är väder och vind, och i viss mån det gotländska "buset".

Artikelbild

| Eva Nobling, till vänster, är en av Nyteks grundare och en av initiativtagarna till de olika seminarierna. Här är hon med och fogar samman lerplattorna.foto: petra Jonsson

Något namn har den nya skulpturen, i en kommande skulpturpark (?), ännu inte fått.

- Det bestämdes redan från början att vi skulle vänta till vi sett hur allting blev och vi kan samla tankarna, säger en mycket nöjd Åke Nobling.