Nästan alla kan sjunga "Broder Jakob, Broder Jakob, sover du..." Men hur låter sången i en kör på nästan tio olika språk?

Alla som befann sig i Almedalsbiblioteket i lördags eftermiddag vet.

Då arrangerades nämligen Modersmålsdagen, dels som information till biblioteksbesökarna, dels som en social samvaro för många av de barn och föräldrar som omfattas av undervisningen.

Och en av programpunkterna var just att alla sjöng den kända sången, samtidigt!

- På Gotland är det 350 elever från förskolan till årskurs nio som har hemspråksundervisning, berättade Margarita Portada Alonso, som undervisar i spanska.

- Alla barn som har en mamma eller pappa hemma som pratar sitt modersmål har rätt till hemspråksundervisning.

Det är viktigt att man inte bara kan svenska utan också sitt hemlands språk, påpekar Margarita Portada Alonso.

- Man ska kunna prata med släktingarna, lära känna sitt hemlands kultur, traditioner och seder.

Regionen erbjuder i dag undervisning på 22 språk.

- De som tillkommit senast är lettiska, mandarin och urdu, berättade modersmålssamordnaren i regionen, Margareta Zetterström.

Modersmålsdagen bjöd på verkstad där barnen fick tillverka sina länders flaggor.

Alla fick också rita sina hemländers nationaldjur och det lästes sagor på mängder av språk.

Och så var det finalen där Broder Jakob spelade en central roll.

Den mycket kända barnramsan sjöngs på svenska, tyska, spanska, arabiska, franska, somaliska, ryska, finska, engelska och kanske ytterligare något språk.