Sagan om Snövit och de sju dvärgarna är bekant för de flesta. Men vilka motiv finns bakom berättelsen?
S. White gets the picture är en utställning där konstnären Mona Malmström i bild och skulptur tolkar sagan.
Sina reflektioner har hon samlat i en utställning på galleri Gocart i Visby med vernissage denna fredag.
- Vad vill vi med livet? Hur vill vi att det ska vara? Magiskt eller fyrkantigt? Sagan visar oss en väg.

Snövit, så snäll och god kan tyckas vara en person som lever i nuet, skakar av sig sin rädsla och aningslöst går vidare trots faror som hotar. Eller kan sagan tolkas som att hon väljer bort att sitta i ett slott och mögla bort och inte lägger sig ner vid minsta motgång?
Som folksaga har Snövit och de sju dvärgarna först fortlevt under generationer i många varianter genom muntligt berättande. Sedan den, liksom många andra berättelser, tecknades ner i det tidiga 1800-talet av bland annat bröderna Grimm och fick i skrift fast form. I Disneyversion har den spridits över världen som animerad långfilm från 1937.
- Jag minns inte att jag såg filmen som barn men känner igen den när jag nu ser den på dvd, säger Mona Malmström som fångats av det kollektiva medvetandet och det undermedvetnas betydelse.
Som konstnär och intresserad av psykoanalys fångades hennes intresse för vad som finns dolt i och bakom berättelsen om Snövit och de sju dvärgarna.
- Jag reagerade på att i sagans värld verkar allt normalt och jag har reflekterat över de olika motiven i Snövit och som kan tolkas på olika sätt, berättar Mona Malmström.

Med Disneyfilmen om Snövit och med talet sju i tankarna valde hon ut sju bärande delar i sagan som hon gestaltat i sju stora målningar och en skulptur med sju element.
- Sju är ett speciellt tal med särskild innebörd i exempelvis siffermystik och talsymbolik, förklarar hon och berättar att hon först fastnade för att gestalta de sju dvärgarna i en skulptur.
- De är sju till antalet, alla har namn efter olika egenskaper, de bor tillsammans i skogen och jobbar i en gruva. Det motivet drog igång mig och satte min fantasi och drömtydning i rörelse.
Skulpturgruppen med sju luvor i olika färg och form intar en central plats i utställningen. På väggarna hänger i kronologisk ordning i förhållande till sagans delmotiv sju stora målningar med Snövit som huvudfigur och med olika attribut som karaktäriserar och för handlingen framåt.
- Jag ser de sju små dvärgarna som representanter för utveckling, att jämföra med temat sju berg att bestiga, och valde ut sju scener där Snövit tar ett steg vidare, genomgår en fas och som visar på utveckling. De färger jag satte på mössorna går igen i målningarna.