Det blir Jannike Åhlund som tar över stafettpinnen efter Linn Ullmann och blir Bergmangårdarnas nya konstnärliga ledare. Ullmann ska efter två års arbete med att förverkliga idén om Bergmangårdarna på Fårö nu helt ägna sig åt sitt författarskap.
Hennes efterträdare, som redan är djupt involverad i Bergmanland, kommer att kombinera sitt nya uppdrag med det gamla arbetet som verksamhetsledare för stiftelsen Bergmancenter och ansvarig för Bergmanveckan.
- Det känns väldigt roligt. Jag hoppas att jag, genom att fördela graferna mellan de två stiftelserna, kan göra det till gagn för bägge, säger hon över en knastrig mobillinje från Fårö.
Bergmangårdarna som är en internationell, icke-kommersiell stiftelse, delar varje år ut stipendier till forskare, konstnärer och journalister som vill komma och jobba med egna projekt på någon av stiftelsens gästgårdar. Det är också där den nya ledaren kommer att lägga mest fokus när hon tar över ledarrollen 1 augusti.
- Dessutom finns tankar om att ordna någon liten vinterfestival och en egen verksamhet för barn. Men idéerna är än så länge bara i sin linda.