Skriften som ska utkomma med ett nummer per år kan i det här sammanhanget ses som historikernas svar på Fornvännernas utgåva Gotländskt arkiv.

Sju av de åtta medförfattarna till Gusem var i går samlade på Almedalsbiblioteket, samtidigt som boken för första gången mötte en publik, för att med kortare anföranden berätta om utgångspunkten för sina artiklar.
Samtidigt passade föreningen på att kort berätta om sig själva, sin tillblivelse och sin verksamhet, genom styrelseledamoten Magnus Göthberg.
Först ut bland skribenterna var Torsten Daun. Han skriver om "Gulland i Danmark", om vad som hände med rättsväsendet på Gotland efter år 1558. Hur landsortsbefolkningen tidigare tvingats att bryta mot lagen för att bedriva handel och hur marknadspriserna sattes ur spel vilket bönderna förlorade på medan tjänstemännen på Visborgs slott gjorde sig förmögenheter.

Upptäcktsfärd
Olle Gibson som både har en bildlärarexamen på Konstfackskolan och en fil.kand-examen på Stockolms Universitet i musikvetenskap, socialantropologi och administrativ teknik skriver om "Att bygga en viola d’Amore", ett historiskt musikinstrument.
Det blir en upptäcktsfärd på mer än ett sätt att följa processen i tillblivelsen av detta udda instrument om hur bilder och vittnesbörder från svunna tider även format vår historia.

Om syfilis
Gerd Hedlund skriver om "En natt med Venus - en livstid med Mercurius", en artikel om kampen mot syfilis på Gotland under 1800-talet. Hon har gått igenom arkivdokument och bevarade rapporter i Landsarkivet samt en del publicerade artiklar i det tidiga 1800-talets läkartidningar.
Anders R Johansson skriver om "Marcus Schröder och Richard Steffen - två rättegångsfall och ett dåligt omdöme". Om hur den framstående historikern Richard Steffen bland annat i en artikelserie i Gotlands Allehanda på 1930-talet använder en förmodad judiska bakgrund i nedsättande ordalag om den på 1600-talet invandrade köpmannen Marcus Schröder.

Världsarvet
Ronnie Lundin, bördig från Fårö, skriver om "Staden inom murarna", varför det blev medeltiden som lyftes fram ur Visbys historia?
Vägen dit har inte varit helt oomstridd och gamla motsättningar mellan stad och land finns fortfarande, men i sin artikel konstaterar Ronnie Lundin att myndigheterna lyckats med att förvalta "Världsarvet" och att det mesta blivit bra, trots höga huspriser som gör det svårt för åretruntboende med låg inkomst.
Jakob Ringbom inledde sin historiska bana på Högskolan på Gotland i Visby hösten 2004 med en fil. mag i historia. Han skriver om "Jeanne d’Arcs kanonisering" - ett försök att utröna om den romersk-katolska kyrkan helgonförklarade Jeanne d’Arc av politiska skäl.

Ett ringkors väg
Tryggve Siltberg skriver om "Julskovkorset - ett "dödsmärkt" stenkors från Vall 1442". Om ett gotländskt ringkors väg från Vall på Gotland till den danska ön Fyn på 1500-talet och hur det senare försvann.
Till sist Peter Achour som skriver om "Obetvingad objektivitet - historia som stumfilm", att använda Annalesskolans metod i historisk forskning.