- Sinfoniettan spelar då, förstärkt med den polska stråkkvintetten Multicamerata. Det är Musikaliska sällskapets högtidsdag som firas med en offentlig konsert och med Sällskapet som arrangör, berättar Mattias Svensson som dirigerat orkestern från allra första början.
Grunden till stråkorkestern lades i början av 2000-talet med Symfan. Det var en skolorkester som startades på elevinitiativ i gymnasieskolan och som sedan knöts till estetiska programmet på Säve. 2006 drog sig gymnasiet ur orkestersamarbetet.
In på scenen trädde då Gotlandsmusiken som huvudman för stråkensemblen. Med 250 000 kronor från Kultur- fritidsnämndens konto blev det nya orkestersamarbetet ett faktum.
- Gotlansmusiken tog ansvar för orkestern i samarbete med Högskolan på Gotland, Kulturskolan, Musikaliska sällskapet och Tonsättarskolan, berättar Sinfoniettans producent Nils Ossman som är knuten till Gotlandsmusiken med kontrabas och elbas som huvudinstrument.

Sinfoniettan blev det nya namnet på orkestern som började spela 2006 och som består av musikelever och professionella yrkesmusiker. Bland orkestermedlemmarna märks oväntade och spännande möten med musiker som exempelvis kultursekreterare Olle Gibson, som i detta sammanhang spelar altfiol, och Nils Ossman, här på andrafiol. Mer självklara är exempelvis Lotta Danielsson på cello och Lars-Erik Gottlander på fiol.
- Det är utvecklande för alla att spela i ett sammanhang med musiker av olika åldrar och erfarenhet. Ungdomarna har spelat sig fram till Sinfoniettan genom olika stadier, från nybörjare och via kammarorkestern. Stämledare är däremot professionella vuxna musiker, förklarar Nils Ossman.

Höstens stora framträdande med Sinfoniettan sker vid Musikaliska sällskapets högtidsdag. Då spelar stråkarna tillsammans med Lars Linna, David Nisbel, Magnus Dungner Zbigniew Jakubowski, Tomas Danielsson i Gotlands Blåsarkvintett. Vid framträdandet deltar också Multicamerata, en stråkkvintett från Torun i Polen. Gruppen, som bland annat spelat in sex cd-skivor, samarbetar sedan tidigare med bland andra Gotlands Blåsarkvintett
På programmet står bland annat Joseph Haydns Trumpetkonsert, komponerad 1796 och uruppförd 1800, nu med Mats Hoffman som solist och Arthur Honeggers Pastorale D ´ete, ett orkesterverk från 1920.