DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN DESTINATION GOTLAND

 

Här svarar Destination Gotlands VD, Christer Bruzelius, på frågor som rör Gotlandstrafiken och miljöarbetet.

Artikelbild

Vad gör ni för miljön?

– Vi arbetar intensivt för att minska klimatavtrycket inom Gotlandstrafiken. Utsläppen av CO2 har minskat under åren tack vare bland annat turoptimering och ecodrive. Men för att nå målet i klimatlagen, att minska CO2-utlsäppen med 70 %, behöver vi två gasfärjor.

Hur mycket CO2 släpper ni ut?

– Utsläppen år 2010 i Gotlandstrafiken var 177 000 ton CO2 , 2018 genererade trafiken 155 000 ton CO2 . Det är visserligen en rejäl minskning som vi åstadkommit men det är långt ifrån den minskning med 70% som vi ska uppnå. Målet är att vi 2030 ska släppa ut max 55 000 ton CO2.

Artikelbild

Hur är det möjligt att minska utsläppen med 70%?

– Vi optimerar bränsleförbrukningen ombord och genom att använda LNG minskar vi CO2-utsläppen med cirka 20 %. När vi får in två LNG-fartyg i trafiken minskar utsläppen ännu mer då fler turer kommer gå på LNG. Allt eftersom vi börjar växla in biogas (LBG) minskar utsläppen ännu mer då biogas är helt klimatneutral.

Hur är det med satsningen på biogas?

– Biogas är vad som behövs för att göra färjetrafiken klimatneutral. Det är en stor kostnad, dels investeringen i fartyg som kan gå på biogas, dels bränslet som kostar 2,5-3 gånger mer än fossilt bränsle. Vi har förhandlat klart ett avtal för att köpa svensk biogas från fastlandet som vi kommer

börja använda så fort infrastrukturen är på plats för att kunna leverera. På sikt vill vi använda gotländsk biogas.

Hur finansieras satsningen på gasfärjorna och biogasen?

– Investeringen i det första fartyget, som var del i anbudet och avtalet med Trafikverket, motsvarar 1,5 miljarder kronor. I och med avsikten att sätta in två nybyggda LNG-fartyg som kan drivas med förnyelsebart bränsle ökar investeringsvolymen till över 3 miljarder kr vilket den största satsningen i bolagets 154-åriga historia.

Kommer färjepriserna påverkas?

– Investeringarna kommer skapa höjda driftkostnader av fartygen vilket gör att Destination Gotland genomför en prisförändring av gotlänningars och godsets baspriser som har legat på samma nivå sedan 2012. Efter åtta års oförändrade snittpriser justeras priset för gotlänningar (vuxen biljett) med 28 kr, från 186 kr till 214 kr enkel resa.
Godsets längdmetertaxa justeras i två omgångar från 126 kr till 132 kr och sedan till 145 kr i januari 2020.

Får ni verkligen göra detta när gotlänningarna är beroende av sin väg till fastlandet?

– Vi förstår gotlänningarnas behov av en fungerande färjetrafik året runt och vi jobbar för att säkerställa att den fungerar utifrån såväl avtalet med Trafikverket men också att vi klarar av att uppfylla de kommande målen i nya klimatlagen. I avtalet med Trafikverket finns det tak på hur höga

priserna får vara för gods och gotlänningar. Vi har hela tiden legat under det taket och det kommer vi fortsätta göra.

Hur påverkar detta näringen?

– Vi har haft dialog med olika människor inom näringen och det finns en förståelse att dela investeringen för klimatet. Även om det kortsiktigt kan vara tufft, är det en nödvändig investering på lång sikt. Vi är alla delaktiga i att göra vårt bästa för miljön, även om det kostar.

Hur har priserna i Gotlandstrafiken utvecklats sedan 2012 och framåt?

-Priserna har under de senaste åtta åren varit i stort sätt oförändrade. För gotlänningar uppgick snittpriset under 2012 till 158 kr jämfört med 2018 då det var något lägre och uppgick till 150 kr. Med de prisjusteringar vi nu gör, i samband med investeringar för klimatomställning, på 28 kr för en vuxen gotlänning så innebär det att snittpriset hamnar lägre än det pristak som finns reglerat i avtalet med Trafikverket (229 kr för innevarande år). För besökare var snittpriset 2018 per resenär 244 kr.

Hur mycket genomslag får priset på sjöfrakter till och från ön?

-Det är naturligtvis många saker som påverkar den totala fraktkostnaden mellan en plats på Gotland och en slutdestination på fastlandet men generellt sätt är det mellan 25-30 % av den totala fraktkostnaden som utgörs av sjöfrakten.

Hur mycket genomslag får då Destination Gotlands prishöjning på den totala fraktkostnaden?

-Det är självklart en fråga för åkerierna men logiskt sett bör det inte bli mer än en fjärdedel av vår höjning d v s cirka 1 % i år och 3 % nästa år. Detta skall dessutom ses i perspektivet att åkeriernas priser för sjöfrakt i princip varit oförändrade sedan 2012.

På vilket sätt har Destination Gotland haft dialog med näringslivet?

-Våra kunder är åkerierna och i vissa fall speditörer när det gäller transport av gods. Men i det här fallet har vi också sett det som viktigt att prata med deras kunder och då framförallt de som producerar jordbruksprodukter på Gotland. Vår dialog har fokuserat kring förståelse för att en höjning av sjöfrakten som legat still sedan 2012 inte innebär att deras transportkostnader ökar med samma procentsats.

Varför gör ni det här nu?

– Vi ser till att Destination Gotland tar sitt miljöansvar och kämpar för att minska klimatpåverkan framförallt när det gäller CO2 -utsläppen. Vi hoppas att resenärerna och företagen är med oss i den satsningen och ser det som en investering i det gotländska samhället där vi alla kämpar för en bättre miljö och däribland att minska utsläppen av CO2.

Mer information om Destination Gotlands miljöarbete finns på hemsidan:

destinationgotland.se/miljo