Sverige har blivit omsprunget av Tyskland och USA. Listan toppas liksom förra året av Schweiz, följt av Singapore och Finland.

World Economic Forum jämför 148 länder utifrån en lång rad faktorer som påverkar konkurrenskraften, som teknisk utveckling, forskning, infrastruktur, utbildning och arbetsmarknad.

Även om Sverige har tappat två positioner beskrivs landet som en av de mest produktiva och konkurrenskraftiga ekonomierna i världen. Tappet tillskrivs i huvudsak en något svagare makroekonomisk miljö.

Sverige ligger bra till när det gäller hur offentliga institutioner fungerar, de är effektiva, pålitliga och öppna för insyn. Även privata institutioner får höga betyg med god företagsetik.

Godstransporter och finansmarknad är effektiva, medan arbetsmarknaden kunde vara mer flexibel, enligt bedömningen.

Ett starkt fokus på utbildning och god teknisk beredskap har bidragit till att Sverige utvecklat en mycket avancerad företagskultur, heter det.