Kommunen planerar att sälja hamnen i Kappelshamn och efter att anbudstiden nu gått ut har ett antal anbud kommit in. Kommunen berättar i det här läget inte vilka och hur många intressenter som finns, inte heller vilka summor det handlar om. Däremot står det klart att kommunen i första hand nu kommer att gå vidare med ett av anbuden. Målet är att beslut ska kunna tas i tekniska nämnden i oktober.
Kommunen för samtidigt en dialog med Gotlandsflyg. Flygföretaget har visat sitt intresse av att hyra hamnen, men har i nuläget inte lagt något anbud. Enligt Bertil Klintbom kan det alternativet först komma att bli aktuellt efter att kommunen tagit beslut om att inte sälja hamnen. Det avgörandet beslutet tas i så fall i samband med kommunens budgetberedning. Det eftersom hamnen är i stort behov av upprustning och muddring om stora fartyg ska kunna gå in. Hur mycket pengar som skulle behöva investeras i hamnen är oklart, eftersom det beror på vilken trafik som ska bedrivas till och från hamnen.
- Vi har gjort uppskattningar, men vad det skulle kosta beror på vilken typ av tonnage som skulle gå där. Men klart är att det skulle handla om ett antal miljoner, säger Bertil Klintbom.

Konkurrens
I somras tog regeringen beslut om att öppna för konkurrens inom färjetrafiken. Efter det uppmanade Gotlandsflyg kommunen om att ta tillbaka beslutet om försäljning och att i stället undersöka andra alternativ. Gotlandsflyg utreder just nu möjligheterna att starta färjeverksamhet till fastlandet från någon av de västligt belägna gotländska hamnarna. En av flera tänkbara lösningar skulle kunna vara att hyra Kappelshamn av kommunen, enligt verksamhetschef Ola Mattson.
- Det är synd om kommunen väljer att sälja just när regeringen ändrat förutsättningarna. Vi tror att det vore bra om det dök upp fler aktörer på marknaden. Hamnen har stått oanvänd i 20 år och det är märkligt om de skulle sälja just nu, säger han.

"Vill inte kommentera"
Gotlandsbolaget har tidigare visat intresse, men än vill inte rederiet berätta om de lagt något anbud.
- Vi vill inte kommentera det i det här läget. Vi avvaktar och ser vad som händer, säger vd Jan-Erik Rosengren.
I dag ligger det gamla roro-fartyget Gute förtöjt i hamnen. I övrigt är Kappelshamn för grund för att de stora färjorna som är i drift ska kunna gå in. Det krävs stora investeringar för att hamnen ska kunna fungera, och kostnaden beror på vilken typ av fartyg som ska användas, påpekar även Jan-Erik Rosengren.
Tidigare har även företagare på norr visat intresse för att ta över hamnen. Stefan Lundgren, som fram till i sommar drev restaurangen Maven i hamnterminalen i Kappelshamn, avböjer kommentarer angående om han och de andra företagarna lämnat anbud på hamnen.