Problemen med de uttjänta värphönsen har funnits i flera år. När minkfarmen i Lummelunda inte längre kunde ta emot hönsen var enda lösningen att frakta dem till fastlandet för förbränning.
- Efterfrågan på hönskött är inte tillräckligt stor på ön, och att frakta levande djur till fastlandet för slakt går inte. Att avliva dem hemma på gården och frakta dem till Karlskoga har varit enda lösningen, säger Rolf Gardell som driver Gardells Hönsproduktion i Sjonhem.
Nu fraktas årligen över 200000 döda höns (400 ton) till Karlskoga, där de tas omhand vid Konvex anläggning för att bli biobränsle till fjärrvärmeverk. Det är en resa på 25 mil. Ibland körs höns även till Danmark och då blir körsträckan ännu längre.


Söker lokal lösning
I ett par års tid har Rolf Gardell arbetat med att hitta en lokal lösning. Han tog tidigt kontakt med Visby Energi för att höra om förbränning i fjärrvärmeverket i Visby var möjlig.
- Som det är i dag är det miljömässigt helt uppåt väggarna. Fjärrvärmeverket i Visby importerar flis från Baltikum, samtidigt som våra bilar med värphöns kör förbi utanför på väg till fastlandet, säger han.
På Rolf Gardells initiativ har man proveldat med höns i anläggningen i Visby. Hönskropparna maldes och blandades med sågspån och tallbecksolja innan de förbrändes. När proveldningen gjordes fanns representanter från Jordbruksverket, miljö- och hälsoskyddsnämnden, länsveterinär och distriktsveterinär, samt miljö- och hälsoskyddsnämndens dåvarande ordförande Jan Grimlund på plats.
- Vi tog prov på utsläppen från skorstenen och analyserade askan. Allt gjordes professionellt och det fanns inga anmärkningar, säger Rolf Gardell.

Avstyrkte förbränning
Förra veckan avstyrkte miljö- och hälsoskyddsnämnden Visby Energis ansökan om att få elda med alternativa bränslen vid anläggningen intill ICA Maxi. Förutom värphöns skulle eldning ske med hästgödsel och kutterspån. Mängden restprodukter från jordbruket skulle dock inte överstiga fem procent av den totala bränslemängden.
Nämnden motiverade sitt beslut med att eldning med avfall innebär utökade skyddszoner, och att närmaste bostäder skulle hamna innanför zonen. Men Rolf Gardell tycker att man måste ha ett vidare perspektiv i frågan. Sedan EU för två år sedan förbjöd deponering av organiskt avfall har problemet med kadaver och andra animaliska restprodukter ökat.
- Jordbruksdepartementet har tagit upp frågan och man föreslår att man så långt det är möjligt tar hand om biprodukterna lokalt. Att bränna dem i Visby är en lokal lösning, säger Rolf Gardell.


Löser problem åt andra
För Visby Energi handlar ansökan mest om att lösa problem åt andra. Förutom äggproducenterna skulle hästägarna vid travbanan få hjälp att bli av med gödsel, och dessutom skulle behandlat rivningsvirke kunna tas omhand på ön. Även behandlat virke är avfall som i dag i flisad form körs till fastlandet för att brännas.
- Vi gör det här för att hjälpa gotländska företagare, säger produktionschef Kaj Pettersson vid Visby Energi och tillägger:
- Jag tror faktiskt att det blir mindre problem med lukt om vi får bränna gödseln istället för att den ska lagras ute vid Skrubbs.