Alltjämt äger en förfärande mängd övergrepp rum på vår jord. Människor tvingas fly tyranner och diktaturer i länder som Syrien, Somalia och Afghanistan. Några av dem kommer till Sverige. Hart när inga kommer till Gotland.

Det genomsnittliga mottagandet av asylsökande per tusen invånare i Sverige är drygt fem personer. Några län sticker ut i mängden genom att ta emot väsentligt fler. Särskilt intressanta är de län med en minskande befolkningsmängd – däribland Norrbotten och Västernorrland – som gör detta i syfte att bryta utflyttningstrenden.

Givetvis är kärnan i flyktingmottagning alltid den humanitära plikten gentemot sina medmänniskor. Likväl är det inte fel om bygder som annars riskerar tyna bort får en chans att växa.

Gotland sticker ut på ett annat sätt. Vi är det enda länet i hela Sverige som tar emot noll asylsökande per tusen invånare. Det är skamligt. Det finns inga ursäkter om bostadsbrist eller arbetslöshet som någonsin kan legitimera en sådan likgiltighet inför sina medmänniskor.

Den nuvarande politiska ledningen har med rätta anklagats för passivitet i frågor som exempelvis rör näringsliv, utbildningskvalitet och bostadsbyggande. Det är illa nog, men i flyktingfrågan blir passiviteten än mer stötande. Passiviteten får då en omedelbar konsekvens för människor som söker fly undan statligt sanktionerade mord och våldtäkter.

Under den förra mandatperioden när Alliansen styrde Gotland öppnade vi upp öns första hem för ensamkommande barn. Från dagens socialdemokratiska ledning hör vi däremot bara prat. Vi söker mandatet att om ett knappt år få leda Gotland igen med ett generöst flyktingmottagande, och då inte som en läpparnas bekännelse utan i konkret handling.

Flyktingmottagning är en mänsklig plikt för oss som har förmånen att kunna erbjuda den. Flyktingmottagning kostar inte Gotland något eftersom staten betalar – tvärtom skapar den arbetstillfällen på ön. Flyktingmottagning ger Gotland chansen att locka till sig nya gotlänningar. Vem vet, kanske din tandläkare eller bilmekaniker nästa gång kommer från Syrien?