Föräldrar ska förbjudas att dricka alkohol när de är med sina barn, anser juridikprofessor emerita Madeleine Leijonhufvud. Det vore bättre om hon löpte linan ut och krävde ett fullständigt förbud mot alkohol.

Myndigheterna har nämligen redan lagliga möjligheter att ingripa mot föräldrar som skadar barnen genom sina alkoholvanor. Men inte polis och åklagare, utan socialtjänst och socialnämnder. Bedömer dessa att föräldrars drickande skadar barnet kan de frånta föräldrarna vårdnaden och placera barnet i fosterhem.

Uppenbarligen tycker inte Leijonhufvud att det räcker, eftersom hon vill ha en lag om "vårdnadsfylla" som ska ge möjlighet att straffa föräldrar som dricker alkohol med böter eller fängelse. Leijonhufvud jämför med både lagen mot rattfylleri och lagen mot barnaga. Hon vill inte ange någon promillegräns men säger att föräldrar alltid måste vara i stånd att köra barnen till sjukhuset. I praktiken nolltolerans, alltså, och ett frågetecken för om Leijonhufvud också vill förbjuda personer utan körkort att bli föräldrar.

Att många barn växer upp med föräldrar som missbrukar är ett sorgligt faktum. Men att tro att man kommer åt detta genom att kriminalisera alkoholintag är förryckt. Leijonhufvud säger att "övervakningen ska ske på samma sätt som när barn misshandlas, då grannar eller vänner slår larm". De barn till missbrukare som redan i dag lider av skamkänslor och hemlighetsmakeri på grund av föräldrarnas drickande ska alltså få sällskap av barnen till måttlighetsdrickarna, som i Leijonhufvuds värld köper fredagsvinet i grannkommunen och fäller ned persiennerna innan de tar fram korkskruven.

Det finns många sätt att vara en dålig förälder. Att dricka för mycket alkohol är ett. Att inte ge barnen tid för att man prioriterar sin karriär, att låta barnen leva på snabbmat, att aldrig läsa sagor för barnen, att vara otrogen och därigenom krossa äktenskapet är några andra exempel. Vad som är bra respektive dåligt föräldraskap, och vad som är det värsta en förälder kan göra mot sitt barn, beror på vem man frågar. Att försöka motverka dåligt föräldraskap genom straffrätten är därför en dålig idé. Det är att ge sig ut på det sluttande planet:

Kriminaliserar vi föräldern som dricker ett par glas vin till fredagsmyset så kanske vi borde kriminalisera föräldern som aldrig kommer hem till fredagsmyset för att han alltid jobbar över? Det är obehagligt för barn att se sina föräldrar tappa kontrollen vid berusning, men det är också obehagligt för barn att inte se sina föräldrar överhuvudtaget. Vem avgör vad som är värst?

Det är svårt att tolka Leijonhufvud på något annat sätt än att hon vill att föräldrar i Sverige ska vara helnykterister, som möjligen tar sig ett glas när de har ordnat barnvakt till dagen därpå. Och det är möjligt att Sverige skulle vara ett bättre land om alla vore helnykterister. Men om detta är Leijonhufvuds mål så bör hon argumentera för att förbjuda alkohol helt och hållet. Det vore ärligare än det märkliga förslaget om "vårdnadsfylla".