”En parlamentarisk kommitté som tar sig friheter och inte går i ledband är alltid störande för berörda statsråd.” Så förklarar Irene Wennemo att hon känt sig tvingad att avgå som huvudsekreterare för Socialförsäkringsutredningen. Den har arbetat i tre år och har två år kvar.

Under förra årets Almedalsvecka lyssnade jag på ett seminarium där problemen med a-kassan belystes från olika håll. Som det är nu är det alltför många som inte omfattas av arbetslöshetsförsäkring. Man måste ha haft jobb en viss tid för att komma med i a-kassan. Alltså står ungdomar och utlandsfödda utanför. Egenföretagare har inte heller någon glädje av a-kassan. Helt enkelt en dålig försäkring.

Obligatorisk a-kassa

Av utredningens ledamöter var det professor Lars Calmfors som ville gå längst i förändring. Han ville ha en obligatorisk a-kassa som gäller för alla, finansierad av skattemedel, på samma sätt som sjukförsäkringen.

Mot det stod fackförbundsrepresentanterna och S-riksdagsledamot Ylva Johansson. De ville behålla a-kassan som en omställningsförsäkring mellan två jobb.

Ett år till har gått och utredningen har närmat sig en samsyn, säger Irene Wennemo. Man har utgått från ett förslag från TCO om en allmän grundersättning i botten och ovanpå en frivillig del som bygger på att man är med i a-kassa. Om man kan visa att man aktivt sökt arbete en viss tid skulle det räcka för att komma med i försäkringen.

Obekvämt för regeringen

Varför är detta obekvämt för regeringen? Förmodligen för att det riskerar att bli dyrt för statskassan. Nuvarande ordning har vältrat över alltmer på kommunerna. De som står utanför a-kassan får leva på kommunalt försörjningsstöd (socialbidrag).

Arbetsförmedlingen fungerar inte tillfredsställande – den lämnar tillbaka miljoner som inte utnyttjats för att hjälpa arbetslösa.

Irene Wennemo kom från LO och hon rekryterades av den borgerliga regeringen som huvudsekreterare. Det har gett utredningen en bred legitimitet.

Nu finns hon på förslag som ordförande för S-kvinnorna. Det är inte grund för att säga upp henne. Undras om inte regeringen skjuter sig i foten när man gör sig av med en så kompetent kraft i en svårhanterad fråga.

Wera Svensson