Arbetsgivare som utnyttjar illegala invandrare, så kallade papperslösa, ska kunna straffas med böter eller fängelse i högst ett år. De ska också tvingas att betala lön till den papperslösa, och kan bli av med offentliga stöd och bidrag. Det beslutade riksdagen i torsdags.

Lagändringarna är en önskvärd och välbehövlig motvikt mot andra politiska beslut som främjar framväxten av ett skuggsamhälle med illegala invandrare. Framförallt är det en mer human väg att försöka minska den illegala invandringen genom att angripa efterfrågesidan ? oseriösa arbetsgivare ? än genom att göra tillvaron svårare för de illegala invandrarna.

Sverige ska ha en reglerad och generös invandring. Om detta är nästan alla riksdagens partier överens.

Det är bara Sverigedemokraterna som inte håller med om "generös", och Miljöpartiet som inte håller med om "reglerad".

Därför har Alliansregeringens migrationspolitiska överenskommelse med MP lett till en del motsägelsefulla beslut. Att ge illegala invandrare rätt till skattefinansierad vård, tandvård och skolgång är förvisso humant. Men det går inte att komma ifrån att dessa beslut skapar incitament för illegal invandring.

Dilemmat består i att försöka minimera den illegala invandringen utan att bli inhuman. Att förvägra papperslösa individer sjukvård skulle säkert leda till färre illegala invandrare ? men det skulle samtidigt vara människofientligt och strida mot allt vad etik heter.

Det är osäkert om regeringen och MP på egen hand hade kunnat hitta en lösning. MP vill ju ha fri invandring, och anser därför att det egentligen inte finns något sådant som "illegal" invandring. Men så länge invandringen är reglerad kommer vi att ha en illegal invandring. Att blunda för detta innebär att vår egen lagstiftning urholkas, och är hånfullt mot alla de asylsökande som följer lagen.

Ett EU-direktiv från 2009 har löst dilemmat. I akt och mening att motverka olaglig invandring slår direktivet fast att arbetsgivare som utnyttjar illegala invandrare ska straffas, och tvingas betala lön till de papperslösa.

Det är det direktivet som riksdagen nu har gjort till svensk lag. Det är ett tilltalande sätt att bekämpa den illegala invandringen: De papperslösa individerna får något starkare ställning då de vid upptäckt har rätt till skälig ersättning för det arbete de har utfört. De oseriösa arbetsgivare som utnyttjar papperslösa jagas och straffas. Det är rätt, eftersom de hänsynslöst utnyttjar desperata människor och därigenom också konkurrerar ojuste med företag som följer lagen.

Det finns paralleller till vår svenska sexköpslag. Få tycker att prostitution är en bra samhällsföreteelse, men ännu färre vill straffa de utsatta människor som tvingas att prostituera sig. Därför har vi kriminaliserat efterfrågesidan, sexköparna. När straffen nu skärps för dem som efterfrågar illegal invandring ? de oseriösa arbetsgivarna ? kan skuggsamhället förhoppningsvis krympa.