Eftersom "den moderna miniatyrfamiljen" inte erbjuder tillräcklig "kollektivitet" måste offentliga barnkammarskolor ta över "barnens sociala fostran". Detta för att "dämpa den asociala, neurotiska individualism, som tyvärr (...) sätter djupa märken i vår kultur och i våra politiska inställningar".

Så skrev makarna Myrdal i "Kris i befolkningsfrågan" 1934. Barnkammarskolorna skulle alltså fostra till kollektivism och dämpa den farliga individualismen, ytterst för att påverka våra politiska inställningar.

Att de nya Moderaterna nästan 80 år senare hyllar detta verk och denna modell (fast nu heter det förstås förskola) är mycket sorgligt, och visar på en kris i borgerligheten. Kampen om ekonomin må ha vunnits av de borgerliga, men vänstern leder kampen om värderingar. Annars skulle inte M propagera för institutionsfostran av de allra yngsta enligt makarna Myrdals modell.

När M:s barnpolitiska arbetsgrupp i sin slutrapport föreslår mer och tidigare förskola, senast från två års ålder, talar de naturligtvis inte om fostran till kollektivitet. De hänvisar i stället svepande till att "forskning" säger att barn som gått i förskola klarar skolan bättre.

Rapportens källförteckning innehåller inte denna forskning, så det är oklart om det gäller förskola från ett eller fyra års ålder. Rapporten säger heller inget om att svenska skolbarns kunskapsresultat har rasat i samma takt som allt fler barn har gått i förskolan.

Den psykologiska anknytningsteorin fanns inte när makarna Myrdal skrev sin bok. I dag vet vi däremot att barns anknytning till föräldrarna under de första levnadsåren är mycket viktig. Det skriver M inget om. Men man skriver att för småbarn är det viktigast att förskolan erbjuder "täta och stabila vuxenkontakter som barnen kan knyta an till", medan personalens utbildningsnivå är viktig för de äldre barnen. Tvååringar är alltså inte i förskolan av pedagogiska skäl utan för att knyta an till "vuxenkontakter".

Liksom vänstern och Folkpartiet lyfter Moderaterna särskilt fram invandrarbarn som ett argument för tidig heltidsförskola för alla. Det andas dubbelmoral när borgerliga partier, som annars säger att vi ska tro på invandrares förmåga och inte möta dem med "omhändertagandementalitet", blir förmyndaraktiga mot invandrarna när det handlar om förskola à la Myrdal.

Visst är det viktigt att barn med annat modersmål tidigt får lära sig svenska. Men är 30-timmarsveckor i förskolan från två års ålder verkligen optimalt? Många av dessa 30 timmar kommer barnen bara att kommunicera med andra tvååringar, som kanske också har ett annat modersmål. Ett alternativ kunde vara att erbjuda pedagogisk "språklek" någon timme om dagen för alla barn med annat modersmål, oavsett om de går i förskola eller är hemma.

Med denna rapport har Moderaterna rört sig långt från borgerliga principer om att föräldrar har huvudansvaret för barnen och att staten inte ska styra familjerna i onödan. Det är tragiskt. M bör inte göra arbetsgruppens idéer till partiets politik.