Det är svårt att för den som inte varit med att beskriva känslan i att delta på en partikongress. Tempot, sömnbristen, men framför allt beslutsamheten, glädjen och framtidstron.

Att vara här är verkligen ett privilegium. Här formas framtiden och det är många viktiga beslut som fattas på få dagar. När jag skriver det här har vi ännu inte behandlat vinster i välfärden, men det är en djupt känd förhoppning att vi ska lämna kongressen med en lösning som både är ödmjuk inför medborgarnas vilja att i större omfattning styra över sin egen vardag och som bättre värnar vår gemensamma välfärd och de medel vi tillsammans investerar i den.

Inga vapen till diktaturer

Vi har redan hunnit fatta ett flertal viktiga beslut och som S-kvinnor Gotlands ordförande och även som gammal ordförande i SSU Gotland är det ett beslut jag är lite extra stolt över. Nämligen beslutet om att införa exportförbud av vapen till diktaturer. Inte en dag för tidigt, men ett bevis för att trägen vinner! Vi har alla ett ansvar för att kunna vakna upp imorgon i en fredligare och mer demokratisk värld!

Vi har också debatterat och diskuterat infrastruktur och i det sammanhanget vore det väl snudd på ’tjänstefel’ om inte någon från Gotland gått upp i talarstolen och talat för havet - vår landsväg.

Lotten föll på Christer Engelhardt, som på ett förtjänstfullt sätt lyfte fram vikten av att Gotland räknas som en del av Sverige och måste få ta del av infrastruktursatsningar på rättvisa villkor.

Gotländsk tidsuppfattning

Det talas vitt och brett om att spara tid, hushålla med resenärernas minuter. Som Christer Engelhardt framhöll så har vi samma tidsuppfattning på Gotland, vår tid är också dyrbar och vi måste kunna resa under rimliga villkor, vilket kongressen glädjande nog ställt sig bakom!

Slutligen några ord om Stefan Löfvens tal.

Det gjorde mig oerhört glad att hans tal som nyvald partiordförande hade en så tydlig feministisk udd i sitt tal. Det bådar gott för framtiden, för ett jämställt samhälle!

Ett annat budskap från honom, och därmed från Socialdemokraterna, som jag vill framhålla är: ’när du är som svagast, ska samhället vara som starkast’. Det är ett oerhört viktigt besked, som borgar för anständiga trygghetssystem och för ett arbetsliv och samhällsliv som hänger ihop. Sverige kan bättre! Många varma hälsningar från en riktigt rolig och framåtsyftande kongress!