Av S-kongressens stora diskussionsfrågor har nu två klarats av. SSU-arna fick efter en kort och effektiv kampanj gehör för att inga unga ska vara utan arbete eller utbildning mer än 90 dagar. Sedan återstod – förutom alla andra frågor av större eller mindre vikt – föräldraförsäkringen och vinsterna i välfärden.

Den tredelade föräldraförsäkringen har i första hand S-kvinnor drivit men de har långt ifrån varit ensamma. Som Dagens Nyheter skrev igår är liberalernas kluvna i (även) den här frågan. Är det högsta frihetsgrad att rättigheten, i det här fallet betald föräldraledighet, kopplas till individen eller är det att staten hålls utanför inflytande på fördelningen. Det är nog inte bara liberaler som ser svårigheter där. Men ser man till den skillnad det innebär för kvinnor och män på arbetsmarknaden att det fortfarande är det ena könet som står för merparten av föräldraansvaret blir det lättare.

Så länge arbetsgivarna väntar sig att kvinnorna ska vara borta 76 procent av tiden med föräldraförsäkring, som det är idag, kommer det att resultera i att kvinnorna får lägre lön, sämre avancemangsmöjligheter, svagare förankring på arbetsmarknaden och så småningom lägre pensioner. Det är dags nu att ta nästa steg mot ett mer jämställt arbetsliv. Med partiledarens befriande tydliga deklaration av sitt engagemang för jämställdheten är hoppet gott.

Den tredje stora debattfrågan, om vinster i välfärden, fick till slut också sin lösning. Alla som hoppats att det socialdemokratiska partiet och Stefan Löfven inte skulle klara att enas i denna centrala fråga får ta sin besvikelse. Ombuden som arbetat fram överenskommelsen har med möda men stor vilja samlats till ett gemensamt beslut.

Många lovord ströddes över de som hållit samman arbetet. Det har för övrigt varit genomgående under hela kongressen. Uppenbarligen är partiledningen befriande prestigefri och resultatinriktad.

Redan flera timmar före utsatt tid började kongressen sin slutbehandling av frågorna om välfärd och enades. Vinstintresse hör inte hemma som drivkraft i välfärden. Konfliktlinjen finns inte inom det socialdemokratiska partiet, den går mellan partiet och den borgerliga regeringen.

Stora delar av svenska folket håller med om att ekonomiska vinster i välfärden inte får äventyra kvaliteten för brukarna. Här kommer Socialdemokratin att kunna visa en väg framåt. En del riskkapitalister med förhoppning om feta bankkonton utomlands tycker något annat. Det står vi gott ut med.