LEDARE

”I dag finns exempel på kommunala verksamheter inom välfärden som tummar på de satta direktiven för att kunna göra stora underskott. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd. Underskotten ska inte vara styrande i välfärden”.

Nej, så står det ju inte i Socialdemokraternas kompromiss kring ställningstagandet om vinster i välfärden. Det står så här:

I dag finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden”.

Socialdemokraternas partikongress är som ett skådespel. De viktiga debatterna sker i slutna rum mellan nyckelpersoner som sedan presenterar ett kompromissförslag som alla köper och istället för debatt i plenum blir det en lång föreställning där det enda kongressombudet efter det andra går upp och tackar partistyrelsen för dess fantastiska arbete.

Många hänvisade också till en ”jättebra debatt”, något som ingen mer än de själva kan bedöma sanningshalten i eftersom ingen annan hört den.

Den andra stora skiljefrågan vid sidan om vinst i välfärden, ungdomsgarantin efter 90 dagar, fick inte heller debatteras, där föregick partiledaren Stefan Löfven debatten genom att presentera ett förslag som gick alla till mötes i sitt linjetal.

Jag vet inte om detta sätter den sanna bilden av Socialdemokraterna eftersom jag inte har insyn bakom kulisserna men det känns lika daterat som att citera Heidenstam, Erlander och Wigforss som gjordes i går på Gotlands Folkblad.

Man får en stark känsla av ett parti med så många längtor tillbaka till en svunnen tid, och så lite förankring i den tid som är nu.

Kanske är det en orättvis bild, kanske hade jag haft en helt annan om jag istället för hyllningarna till partiledningen hade fått lyssna till den ”jättebra debatten”.

Som opinionsläget ser ut nu heter nästa statsminister Stefan Löfven. Det kan därför inom kort bli upp till varje kommun att avgöra rätten för privata aktörer att etablera sig inom välfärden och vilka företag som kommer ifråga.

Eftersom Gotland de senaste mandatperioderna har legat i ofas med färgen på regeringen, ger det visst hopp just för oss (om trenden fortsätter) men för företagen ifråga hjälper det föga. Osäkerheten att ens förutsättningar kan skifta i takt med den politiska majoriteten är omöjlig för många att leva med. Kanske inte de stora bolagen (som är de som Socialdemokraterna vill åt), de har resurser att komma in för att driva en verksamhet i fyra år. Men alla de små, de vanligaste företagen i välfärdsbranschen, kan inte driva verksamhet med dessa förutsättningar.

Jag undrar hur tankarna går på Hattstugan i När och hos Särnmark Assistans i dag.