Bland förslagen till den socialdemokratiska partikongressen i april finns ett särskilt mål om att sluta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män.

Det låter lovande men om det blir något konkret av förslaget eller om det ska stanna som en vacker utopi är alldeles för tidigt att säga. Vi vet inte heller vem som sitter vid rodret efter nästa val.

Färre kvinnor än män har jobb idag. Där försörjningsgraden bland män är 70 procent är den bara 66 bland kvinnorna. Om målet på samma nivå ska uppnås kräver det en del insatser. Fortfarande är arbetsmiljön i många kvinnojobb sådan att inte alla orkar med fram till pensionen, än mindre arbeta ännu längre.

Äldreomsorgens brister har lagt större ansvarsbörda på kvinnor att ta hand om äldre släktingar. Rapporten ”Åtstramningens pris” i höstas visade att 80 000–100 000 personer har gått ned i arbetstid eller slutat arbeta helt för att vårda en anhörig. Gissa vilket kön den gruppen oftast har.

Bra barnomsorg och föräldraförsäkring och jämnare fördelning av hemarbetet bidrar också till att kvinnor kan arbeta. Färre oönskade deltider är ett annat viktigt område, där för övrigt Region Gotland har gjort ett bra jobb.

Kvinnors förhållandevis starka ställning i Sverige vilar på ett högt deltagande i arbetslivet. Men också på att det kvinnliga arbetet gjorts synligt, erkänts som arbete och betalats. Socialdemokratin har spelat den centrala rollen i den utvecklingen. Det har skett efter kamp från kvinnornas sida men också med stöd från insiktsfulla män.

Där finns en historia att värna och fullfölja. Från Per-Albin Hanssons tid då gifta kvinnor fick rätt att arbeta, via Tage Erlander-epoken med barnbidrag och tjänstepension till särbeskattning och världens modernaste föräldraförsäkring på Olof Palmes tid och vidare till Ingvar Carlssons ”varannan damernas” i regeringen.

Nu är det 2000-tal och kraven ser annorlunda ut. Men fortfarande deltar kvinnorna mindre i det betalda arbetet och till bara 70 procent av lönen. Här vill vi se resultat av partikongressen. Delad föräldraförsäkring till exempel. Men mina förhoppningar är inte de största på just den punkten.

Vänsterkant

Även vår nyaste minister, folkpartisten

Maria Arnholm, har anlitat svart

arbetskraft. Hög stattemoral verkar inte

finnas med i kravprofilen när Fredrik

Reinfeldt rekryterar ministrar.