Den unge nyliberalen Gustav Åhlén drog på Gotlänningens ledarsida igång en debatt om sexköp och sexköpslagens effekter. Sedan fyllde Gotlänningens Eva Bofride och Gotlands Folkblads Ulla Pettersson på debatten, som väldigt mycket fokuserade på de utnyttjade kvinnorna och om den lyckliga horan finns.

Som man blir jag besviken och förbannad att ingen av debattörerna på allvar fokuserar på kärnfrågan, de sexköpande horkarlarna.

Jo, utan efterfrågan ingen sexhandel, skrev Ulla Pettersson på slutet i måndagens ledare. Det är ju där kärnfrågan ligger. Vad driver män att köpa sex av kvinnor, för det är detta som är huvudproblemet. Mäns efterfrågan.

Sexköpslagen, som kriminaliserar männens köp har minskat sexköpen, då en del män insett att det blir för riskabelt att kunna åka dit och schavottera i en rättegång. Även om det är synnerligen svårbevisat, så någon verkligen åker dit för sexköp, händer det att polisen kan ta någon med brallorna nere.

Det handlar om makt

Nu handlar inte männens sexköp om en fruktansvärd brist på sex och att det är sexlusten som driver dem att köpa olika varianter av sex hos en prostituerad.

Det handlar inte om mäns omättliga sexlust, utan om makt och att kunna köpa sex, precis som mannen köper en brakmiddag, nya elektronikprylar, en annorlunda resa eller ny bil.

De som köper sex är män med makt och pengar. Oftast med familj, barn och ett välordnat leverne. Det är ytterst sällan, som en arbetslös åker dit för sexköp.

Skärp straffet!

Som man skulle jag vilja skärpa straffen i sexköpslagen och att sexköpande horkarlar fick schavottera offentligt i rättegångarna, så det blev mer avskräckande att utöva sin makt genom att köpa sex.

Massor av undersökningar visar att de män som köper sex, inte gör det av otillfredsställd sexlust. De köper sex för att känna berusningen av att utöva makt över en kvinna och hennes kropp. Ofta är det machomän som lever i machomiljöer.

Nu är det i Sverige bara runt 13 procent av männen som uppger att de köper sex.

87 procent gör det inte. 87 procent anser att det är fel att köpa sex av en prostituerad och de kan tillfredställa sig med sin kvinna eller klara det själv på egen hand. Dessa 87 procent av männen har inte behov av att känna makt och överlägsenhet genom att köpa sex av en underlägsen kvinna.

Frågan är vad vi kan göra för att få de 13 procenten svenska män, som köper sex, att inse hur fel de gör. Hur fel det är att jämställa sex, denna mänsklighetens finaste, underbaraste känsla och samvaro mellan två människor, med att köpa vilken tjänst eller vara som helst.

Låtsad humanism

För nyliberaler är det enkelt att materialisera köpet av sex och de låtsas vara humana, när de önskar att horor ska få bilda fackförening, bilda bolag och skatta för sina yrkesinkomster.

Hur många sjuåringar i GT:s Vi i ettan brukar önska att de vill bli horor eller horkarlar när de blir stora? Horkarlar och horor är inga yrken och inget vi ska ha i ett humant, solidariskt samhället präglat av respekt och omtanke om könen.