”Måste vi bråka om det där hela tiden?” Ungefär så bemöts många gånger krav på jämställda styrelser, arbetslag, föräldraförsäkring och liknande. Det blir tack och lov allt mindre acceptabelt att säga så, men vi har lång väg kvar att vandra till ett jämställt samhälle.

Och hur är det då - blir det någon skillnad när man tar till aktiva åtgärder? Ja, det blir det!

Bättre män

År 1994 införde Socialdemokraterna ”varannan damernas” på listor till kommun-, landstings- och riksdagsval. En grupp forskare vid Institutet för Näringslivsforskning har nyligen publicerat en rapport där åtgärden analyseras och slutsatsen är att kompetensnivån höjdes efter införandet av ”varannan damernas”. Framför allt ökade kompetensen hos männen som blev kvar.

Johanna Rickne, som ingår i forskningsgruppen ifråga, säger så här till Veckans Affärer: ”Improduktiva rekryteringsnätverk verkade rivas upp och det blev bättre rekrytering på många platser. Så ute i kommunerna där man hade stått emot kvinnors inträde innan ledde ’varannan damernas’ både till fler kvinnor, en ökad mångfald och man fick en ökad kompetens hos männen”. En vinst för alla parter således.

Jag skulle verkligen önska att kvotering inte behövdes, men med tanke på hur långsamt jämställdhetsarbetet går och hur mycket diskussion varje åtgärd på området faktiskt väcker, tror jag inte det finns någon annan utväg.

Sverige går emot

EU-kommissionären Viviane Reding föreslår nu lagstiftning om minst 40 procent kvinnor i bolagsstyrelser. Målet ska vara nått år 2020 för börsnoterade bolag, år 2018 för offentliga bolag.

Sverige har av någon outgrundlig anledning hittills motsatt sig förslaget, men det förväntas en majoritet i EU-parlamentet. Då ska bara ministerrådet och parlamentet enas. Var det någon som sa att demokrati, och för all del jämställdhetsarbete, tar tid? Om enighet kan nås står skrivet i stjärnorna.

Sverige ligger ”bra” till med en dryg fjärdedel kvinnor i bolagsstyrelserna idag, medan jumboplatserna innehas av somliga medelhavsstater med så lite som tre procent kvinnor i bolagsstyrelserna. Hälften av befolkningen, hälften av makten - någon?

Vilket ansvar har kvinnor att själva kräva plats? Visst har vi ansvar, framför allt för varandra.

Härskartekniker

Den föreläsning om härskartekniker som Ulla Pettersson beskrev i GT 121126 lyfte fram en oerhört viktig aspekt, nämligen kvinnors ansvar att både försvara och framhålla varandra.

Istället för att tiga still: försvara till exempel så väl kvinnors som mäns rätt att prioritera sin familj, eller sitt arbete. Eliminera därtill informella beslutsfora.

Kräv öppenhet, kräv jämställdhet! Kompetensen höjs, liksom trivseln, i alla upptänkliga grupperingar.

Alla vinner!

Hanna Westerén