Arbetslösheten i Sverige ökar och är högre än i många jämförbara länder. Det är ekonomisk kris på många av våra viktigaste utlandsmarknader. I det läget är det klokt att stimulera efterfrågan inom landet.

När Socialdemokraterna igår presenterade sitt svar på regeringens budgetförslag var därför stimulans av efterfrågan ett starkt inslag. I socialdemokratisk tappning handlar det inte i första hand om skattelättnader för bolag, utan om ökade inkomster direkt till vanliga hushåll.

Det är inte fråga om någon överbudspolitik. Att resurserna är knappa vet alla och Magdalena Andersson är inte sämre hushållare än Anders Borg. Men det är inkomster som med stor sannolikhet kommer att användas och därmed bidra till att skapa jobb.

För barnbidraget, som inte höjts sedan vi hade socialdemokrater i regeringen, föreslås en höjning med 100 kronor. Underhållsstödet till ensamstående föräldrar ökas och pensionärsskatten sänks dubbelt så mycket som i regeringsförslaget om Socialdemokraterna får råda.

Ingen som följt politiken under de senaste åren kan heller vara förvånad över förslaget att taket i a-kasseersättningen höjs. Idag har bara var tionde arbetstagare ett fullgott skydd mot arbetslöshet. Ett annat efterlängtat förslag är a-kasseavgiften ändras så att ingen längre ska straffas för att arbeta i ett yrke med hög arbetslöshetsrisk.

Barn och unga står i centrum. Minskning av de största klasserna i lågstadiet och förskoleklasserna ger mer stöd till de som behöver och större utmaning till de som kan. Socialdemokraterna satsar resurser på läxläsning och obligatorisk sommarskola. En gammal favorit, den fria entrén på museerna, återkommer också om Socialdemokraterna får som de vill.

I Magdalena Anderssons första budgetförslag ryms satsningar på jobb och utbildning, på aktiv näringspolitik och stimulerad efterfrågan, utan att ansvaret för våra gemensamma finanser äventyras.

De som eventuellt varit oroliga för att Socialdemokraterna skulle ha lämnat sina grundvärderingar kan andas ut. De som hoppades på det blir besvikna.