När jag snabbläst Socialdemokraternas budgetmotion såg jag många åtgärder, som när de blir verklighet, kan ge Gotland en verklig kick framåt med fler nya jobb inom miljö- och energisektorn.

Helt enkelt en massa gröna jobb och miljöteknisk utveckling, som kan utveckla och berika Gotland.

Kalkfondens miljoner

Nordkalk har utlovat en fond för utveckling av nya jobb efter kalkjobbstiden. De vill avsätta en summa pengar per ton bruten kalksten.

Jag tycker att den redan existerande grusskattens 13 kronor per ton är en utgångspunkt. Det skulle ge cirka 32 miljoner kronor om året till utvecklingsfonden från Nordkalk. Socialdemokraterna vill höja grusskatten till 15 kronor per ton. Det borde gälla för Nordkalks, och de andra kallbolagens brytning av sten på Gotland också!

Vindkraften är utbyggd på Gotland. Kanske det finns utrymme för mer, men vi börjar nog närma oss gränsen för vindkraftsutbyggnaden.

Solenergi är framtiden

Då är solenergin och biogasen det som bör byggas ut. Särskilt solenergin. Solcellerna har halverats i pris och det har skett en enorm teknisk utveckling på detta område.

I Tyskland ligger man långt framme med solceller och att genom smarta elnät kunna sälja överskottsenergin och därmed finansiera investeringen i solceller på varje hus.

I Socialdemokraternas budgetmotion finns flera förslag på stöd för att utveckla solcellerna och andra klimatinnovationer. Säkert skulle Geab, som äger öns elnät, kunna få investeringsstöd för att utveckla smarta elnät, som gör att varje hus kan få betalt för sina överskott från solcellerna.

Andra investeringsstöd som skulle kunna användas kunde gå till utveckling och tillverkning av elbilar, så att Gotland om tio år bara har elbilar och inga fossildrivna bilar.

Många gröna jobb

Kombinationen solceller i massor och elbilar i massor låter som en fantastisk framtidsvision för Gotland. I Socialdemokraternas budgetmotion finns många förslag som stöder en sådan framtidsvision, som skulle ge många gröna jobb.

En kombination av socialdemokratisk närings- och miljöpolitik tillsammans med kalkbolagens utvecklingsfonders miljoner, skulle kunna ge inte bara norra Gotland, utan hela Gotland, ett tillväxtsprång med många nya hållbara gröna jobb.