Om LO lyckas förverkliga det som nyvalda ordförande Karl-Petter Kålle Thorwaldsson sa i sitt tal i söndags, så har LO en chans.

Annars är det kört och vi kommer att bli ett ännu mer ojämlikt land där arbetslösheten ökar och otryggheten både på arbetet och vid arbetslöshet och sjukdom ökar.

Det var ett imponerande bra tal Kålle höll och jag tycker han gav en korrekt och stark bild av vad som måste göras, för att återupprätta LO som en kamporganisation, som påverkar och förändrar Sverige och livsvillkoren för alla anställda.

Han talade om makt. Och att det blivit en maktförskjutning till arbetsgivarnas förmån de senaste tio åren. Inte bara beroende på Moderatregeringens attacker på facket och a-kassan, utan också på fackets oförmåga att möta den nya verkligheten.

Kålle menade att LO måste stärka kvinnorna, deras löner och villkor, men också vässa facket, så de syns och är lätta att nå för medlemmarna. Varje medlem ska kunna nå facket dygnet runt. Förbunden måste samarbeta. Han sa det inte, men i denna anpassning till verkligheten är Facket Gotland ett föredöme, där det alltid finns någon som kan hjälpa en medlem.

Kålle talade om att facket inte får vara rädda att skärpa konflikten, eftersom det finns en tydlig konflikt i samhället mellan höger och vänster, mellan arbetsgivarna och anställda. I den konflikten är politiken ett redskap, liksom facket. Och Kålle ställde krav på Socialdemokraterna att de måste skärpa sig. Särskilt när det gäller synen på vinstuttag från riskkapitalbolag i sjukvården, skolan och äldreomsorgen. LO-kongressen tog ju beslut om att verka för att det bara blir non-profitföretag som får agera inom omsorgssektorn. "Vi vill se en vinstbegränsning i vår välfärd". Sa Kålle med adress Socialdemokraterna och Stefan Löfven.

Kålles tal om att ett enigt LO inte längre får ducka för konflikterna, utan måste agera kraftfullt för sina medlemmar, var helt rätt. LO och förbunden har mycket hemläxa att göra för att bli en kamporganisation för sina medlemmar, så antalet medlemmar blir fler.

Bara genom att vara många kan LO bli starkare och bjuda arbetsgivarna och högern motstånd. Kålles tal var jättebra. Kan han och nya LO-ledningen leverera också? Det är avgörande inte bara för LO:s framtid.