Det stora hindret för de många gotländska småföretagen att expandera är svårigheterna att få tag på lämplig arbetskraft. Många gånger specialutbildad arbetskraft, men inte alltid. De små företagen är starkt beroende av att hitta kompetent arbetskraft, som också är flexibla.

Återigen är det alltså det som Svenskt Näringsliv för några år sedan kallade missmatch, som är det stora hindret för företagens expansion och möjlighet att anställa fler. Samtidigt som vi har massarbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet i Europatoppen. Förra veckan visade Swedbanks småföretagarbarometer att kompetensbristen är det stora tillväxthindret för öns småföretag.

Bristen på lämplig arbetskraft gör att hela 64 procent av småföretagen på Gotland tvingats tacka nej till order. Allra värst är det inom industrin, där 75 procent av företagen uppger att de tvingats tacka nej till order. Även om arbetsuppgifterna inom industrin är väldigt varierande och krävande, så kan det inte behövas ingenjörer till allt. Med normal arbetsmarknadsutbildning och bristyrkesutbildningar borde det enkelt gå att på något år göra alla de arbetslösa på Gotland till för industrin lämplig arbetskraft.

Det är ju skandalöst att vi har en regering som säger sig företräda en arbetslinje, så katastrofalt har nedrustat alla utbildningar att 75 procent av de mindre industriföretagen tvingas tacka nej till order, som skulle ge jobb och inkomster. Moderatregeringens antijobbpolitik blir allt mer tydlig och det är nog förklaringen till Socialdemokraternas framgångar i opinionsmätningar.

Socialdemokraterna har en hel verktygslåda med kompetenshöjningar som ska göra de arbetslösa lämpliga för de jobb som finns. Hade Stefan Löfven varit statsminister hade inte kompetensbristen varit ett tillväxthinder för de gotländska företagen. Och många arbetslösa hade fått kompetenshöjning och jobb istället för fattigdom och tröstlöshet.

De gotländska småföretagen är jätteviktiga och allt måste göras för att stötta dem som vill och kan växa. Bankerna är njugga och hindrar lån till expansion, men svårigheterna att hittat arbetskraft med rätt kompetens är det största tillväxthindrat. Det går att ändra på.