Sverige är ett rikt land och ändå anses vi inte ha råd att ge medborgarna en sjukvård, äldreomsorg, skola och barnomsorg, som håller högsta kvalitet.

Finns det då inga pengar? Jovisst finns det pengar. De är bara så väldigt fel fördelade. Sedan Moderatregeringen tog över Sverige 2006 har det övergripande målet varit att sänka skatterna och mest till de som har mest.

De som fått betala är de sjuka och arbetslösa. Fattigdomen blir det som läggs som ytterligare börda på den som blir sjuk och arbetslös. Den omänskliga sjukförsäkringen har lett till att många sjuka gjorts fattiga och ännu mer tappat sugen. "Antalet utförsäkrade som meddelar Försäkringskassan att de tänker ta sitt liv har ökat med över 3 000 procent sedan 2008, då de nya sjukreglerna infördes. Men hur många som går från ord till handling finns det inga siffror om.", skriver LO:s tidning Arbetet. Vi har fått en ny term inom psykiatrin: "försäkringssjälvmord".

För att skapa en bild av att vi inte har råd med välfärden pratas om faran med statsskulden, att de många äldre kommer att kosta så mycket. Men om tillväxten hela tiden ökar med i genomsnitt några procent per år, innebär det ju att vi hela tiden blir rikare. Problemet är då bara hur vi fördelar denna tillväxt av rikedom. Ska några få, få allt mer eller ska alla efter förmåga bidra till att bekosta en välfärd för alla efter behov.

Vi har sedan 2006 sett vad Moderatregeringen vill göra med den svenska välfärden. De sänker skatterna och monterar ner välfärden och säljer ut äldreomsorg, så den blir så dålig att allt fler kvinnor jobbar deltid för att sköta om sina gamla föräldrar. Sänker man skatter med över 100 miljarder kronor om året, så blir välfärden sämre. Om man dessutom dränerar den genom riskkapitalbolagens vinstuttag så blir barn- och elevgrupperna större och äldre vanvårdas. Och personalen slits ut.

Det första maj idag handlar om, är om vi ska acceptera att vi inte har råd med välfärden. Eller om vi alla ska driva på inte bara Socialdemokraterna, utan få alla medborgare att inse, att vi har råd med välfärden. Trygghet, välfärd, jämlikhet ger jobb och tillväxt. Trygghet och välfärd är den bästa jobbpolitiken. Vi ses i förstamajdemonstrationen!