Som ett bevis på den borgerliga alliansregeringens felaktiga politik för utbildning och jobb åker idag Gotlands gymnasiechef och några till på ett möte i Stockholm för att protestera mot regeringens neddragningar av pengarna till gymnasieskolan på Gotland.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och utbildningsminister Jan Björklund (FP) nedrustar gymnasieskolan och Gotland förlorar 11,2 miljoner kronor i statsbidrag fram till 2015.

För hela landet har Jan Björklund skurit bort 675 miljoner kronor och kommunerna protesterar mot att regeringen lagt på kommunerna fördyrande uppgifter, utan att skicka med pengar. De besparingar regeringen tror kan göras, kan inte göras. Särskilt besvärligt är det för Gotland som inte kan samverka med andra om utbildningsutbudet.

När jag kollar statistiken för arbetslösa ungdomar på Gotland under februari i år, så visar det att 784 unga, 18 till 24 år, är öppet arbetslösa eller i någon form av åtgärder. Tyvärr är inte dessa åtgärder någon form av utbildning. Istället för att stenhårt satsa på kompetenshöjning, så får de unga mest gå och vänta. Medan de söker en massa jobb. Som de inte kan få för deras kompetens och jobbets kompetens stämmer inte.

De allra flesta av de arbetslösa unga saknar gymnasiekompetens. Jag kollade statistiken för hur Gotlands gymnasieskolor lyckas med andelen som efter tre år fullföljt gymnasieutbildningen. Jämfört med riket ligger Gotland ungefär som medel för riket. Totalt klarar 76 procent av de unga att skaffa sig gymnasiekompetensen. Det skiljer mellan studieförberedande, där 79 procent klarar sig, mot 73 procent på de yrkesförberedande gymnasielinjerna. Det kan jämföras med de bästa kommunerna i landet, där cirka 90 procent av eleverna klarar gymnasiekompetens efter tre år.

Det säger sig självt, att om man minskar anslagen och fördyrar gymnasieutbildningen på Gotland, så blir möjligheterna mindre att få fler som verkligen får sin gymnasiekompetens på tre år.

Den borgerliga regeringen valde att lägga cirka 30 miljoner kronor om året i sänkt restaurangmoms på de gotländska krögarna, och ta bort 11,2 miljoner kronor från öns gymnasieskola. Tänk vilken stark gymnasieskola Gotland fått för 30 miljoner kronor för att stärka lärarna.