De senaste veckorna har debatten på Gotland visat på fördomarnas betydelse.

Jag tänker på den upphetsade debatten om varför så få kvinnor har ledande poster i företagen och den fördomsfulla debatten om vad som skulle hända om vi fick fler invandrare på Gotland.

Dessutom har jag själv läst Katarina Wennstams utmärkta bok Svikaren, som handlar om homofobin inom elitidrotten.

Jag är glad över att Eva Bofride gjorde en lista över män på Gotland som hon ansåg vara för jämställdhet, för fler kvinnor som chefer och att nuvarande tillstånd för kvinnor och män är fel. Jag blev glad att jag stod med.


En mänskligare mansroll
Hon ville att alla vi män som tar jämställdheten på allvar också ger uttryck för detta i alla sammanhang. Och särskilt i den uppblossade debatten om kvinnliga chefer.

I min tisdagsledare målade jag upp det som jag tror är roten till det onda, den destruktiva mansrollen. Statistiskt är den helt galen om man ser på våld, våldtäkter, krig och vilka som sitter i fängelse.

Men jag ser också en friskare och mänskligare mansroll växa fram i de unga pappornas allt större engagemang i sina barns uppväxt. Det är inte bara yrkeskarriären som styr dem, utan också möjligheten att ta del i barnens uppväxt och uppfostran. Jag vet av egen erfarenhet hur vikiga vettiga män är för unga vuxna män. Antingen har man en egen pappa att se upp till eller också hittar man i bästa fall en slags bonuspappa att se upp till, spegla sig i och få beröm och råd av.


Debattera mansrollen
Jag hoppas fler vill debattera mansrollen. Det är den som är problemet och vi måste våga diskutera hur vi kan ge stöd för en mer mänsklig mansroll, som bejakar ömhet och omtänksamhet och inte bara handlar om aggressivitet och härskartekniker.

Jag skulle uppskatta om mina återkommande skribenter och andra ville ägna sig åt mansrollen i några inlägg. I Norge har de infört kvotering i bolagsstyrelserna. Det har lett till mer jämställda styrelser och bolagsledningar, vilket positivt påverkat de norska företagen. Det finns många vetenskapliga undersökningar som visar att fler kvinnor i företagsledningarna ger bättre resultat, mindre risktagande och idiotiska investeringar, som slösar pengar.

Jag blir beklämd av hur stora skygglappar och fördomar en del har, när de visar sin rädsla för att det ska komma fler invandrare till Gotland. Bilden målas upp av en invasion av färgade från Afrika eller arabiska muslimer.


Allas lika värde
Sanningen är ju att utan alla invandrare så skulle Sverige stanna. Utan invandrare hade Gotland inte haft en sådan fantastisk utveckling. Jag vet att den svenska migrations- och integrationspolitiken inte varit helt lyckad.

Men en förändring får inte bygga på helt galna fördomar om att färgade eller muslimer är en sämre sorts människor än dagens gotlänningar. Dagens ekonomiska tillväxt sker idag i Kina, Indien och i Latinamerika, medan den vita världen backar.

Vårt samhällsbygge måste ha sin grund i en stark tro på alla människornas lika värde, oavsett hudfärg, religion, kön eller sexuell läggning. Fördomar gör att vi förlorar kompetens och livsglädje.