När Flextronics och P18 lades ner sögs förvånansvärt många upp av det övriga arbetslivet på Gotland. Genom nedläggningen av dessa arbetsplatser frigjordes kompetenser som behövdes för att andra mindre och medelstora företag och arbetsplatser skulle kunna växa.

Finns denna uppsugningsförmåga och växtkraft nu när Payex och Svenska spel och kanske fler minskar sina kostymer och säger upp kanske upp mot 50 personer det närmaste året?

För att företag i konkurrensutsatta sektorer ska klara sig och ta hem nya order, vinna marknadsandelar och öka vinsten, så krävs ständig trimning av organisation, produktutveckling och marknadsföring. Payex är sannolikt i behov av omorganisation för att vässa företaget. Samma sak gäller för Svenska spel.

Är då enda vägen till nya jobb för de som mister dem, att flytta till fastlandet, som Tina Ersson på arbetsförmedlingen sa i GT den 2/2 i år. Eller finns jobb i företag och andra arbetsgivare på Gotland, som nu tar sin chans att stärka verksamheten med goda kompetenser. För i många fall handlar det om tämligen välutbildade arbetstagare som kan bli arbetslösa.

När det gäller Svenska spel är det synnerligen komplicerat. Det finns en mångårig flathet från regering och styrelse när de tillsatt direktör. De har inte krävt att vd för Svenska spel ska ha sin arbetsplats på huvudkontoret i Visby och än mindre krävt bosättning på Gotland. Detta har gjort att de senaste vd:arna i Svenska spel jobbar på filialkontoret i Stockholm och även dragit dit många av cheferna och därmed utarmat huvudkontoret i Visby. Sedan tillkommer den nu uppblossade striden om spelmonopolets vara eller inte vara och hur det påverkar Svenska spels huvudkontor i Visby.

För de allra flesta av öns arbetslösa, som bara blir fler och fler, är läget mycket värre. I december var 1 480 öppet arbetslösa och 1 229 jobbsökande i program med aktivitetsstöd. Allra värst är det för de långtidsarbetslösa. 1 143 har varit arbetslösa ett halvår och 785 ett år.

För dessa hjälper inga sänkta skatter eller fattigdom för att få jobb. För dem krävs praktik, utbildning och nytt självförtroende. Kan arbetsförmedlingen med sina fler anställda ge dem kompetens, så de kan ta de jobb som finns?