På fredag fattar partistyrelsen för Socialdemokraterna beslut om hur partiledarfrågan ska lösas. Personligen tycker jag att partisekreteraren Carin Jämtin kan ges uppdraget att leda partiet till dess att en ordinarie partiledare kan väljas, vid en extra kongress eller vid nästa års partikongress.

Men det allra viktigaste är att det är Socialdemokraternas medlemmar som bestämmer vem som ska leda partiet. Det måste finnas en reell möjlighet för alla medlemmar att påverka och vara delaktiga i valet av partiledare. Det är då en partiledare får den legitimitet och det stöd denne behöver.


Det går att rösta
På andra nivåer inom Socialdemokraterna, partidistrikt och arbetarekommuner liksom i andra socialdemokratiska organisationer som S-kvinnor och SSU har det fungerat utmärkt med en öppen process, där fler kan kandidera.

Valberedningen lägger fram ett förslag, i det beslutande organet får ombuden lyfta upp andra personer än valberedningens förslag, ombuden kan diskutera och debattera vem de tror och tycker är bäst lämpade för att styra organisationen. De kan till och med rösta om vem de tror är bäst lämpade. Det borde inte vara så svårt att applicera samma enkla modell vid valet av partiledare.

Arbetarrörelsen har under hela sin existens arbetat för demokrati och inflytande. Att alla människor ska kunna påverka så väl sin egen vardag som samhället i stort.

Under tiden har nya former för demokrati växt fram. De har förflyttats till samhället och alla svenska medborgare har idag unika möjligheter att överklaga myndighetsbeslut (förutom betyg då), lägga förslag till regionfullmäktige och skaffa sig insyn i det offentligas arbete.

Socialdemokraterna har varit med och drivit fram ett av världens mest demokratiska samhällen.


Liten krets bestämde
Inom det Socialdemokratiska partiet finns tydliga stadgar för hur allt ska gå till och partiet är förberett för att det finns olika meningar. Trots det känns det inte som om det är medlemmarna som bestämmer vem som ska leda partiet.

Vid valet av Håkan Juholt skrek medlemmar inom partiet efter en öppnare process och efter mer inflytande.

Trots det så var det en ytterst liten krets som tog fram förslaget och för kongressombuden fanns inte så mycket annat val än att rösta ja till förslaget. Socialdemokratin kan bättre och ska göra bättre.

Vi ska ha en öppen process, men inom det Socialdemokratiska partiet. Det är medlemmarna som ska bestämma vem som ska vara ledare, inte allmänna tyckare och tänkare, journalister eller krönikörer utanför partiet.


Medlemmarna ska välja ledare
Medlemskapet i Socialdemokraterna är det som ska ge inflytande i processen. I riksdagsvalet 2014 får alla (svenska medborgare över 18 år) vara med och rösta om vilka partier som ska bilda regering, då bestäms vem som ska vara statsminister i Sverige.

Men det är Socialdemokraternas medlemmar som ska bestämma vem som ska leda partiet.