Det är inget tydligt besked som Socialdemokraternas VU meddelat om partiledarens roll. De säger sig ha fortsatt förtroende för Håkan Juholt och att man diskuterat igenom partiets svåra kris. Men de ger inga besked om vad man ska göra, utom att VU ska ta ett stort kollektivt ansvar för fortsättningen.

Det finns gott om kärleksfulla kritiker som vill finna lösningar på ledarproblemet genom olika varianter av delat ledarskap. Och så finns det dem som vill hålla fast vid det gamla traditionella ensamledarskapet, där partiledaren också är statsministerkandidat. Ska en ny partiledare väljas så kommer det att vara ett starkt krav att det sker genom en öppen process där kandidaterna klart deklarerar sin politiska linje före valet. Det avgörande är inte bara de personliga kvalifikationerna för en partiledare att klara den utsatta rollen, utan också att ha en politisk linje för partiet, som gör att det fyller en roll i utvecklingen av Sverige.

Den politiska linje som Håkan Juholt står för är den enda möjliga som motiverar existensen av ett Socialdemokratiskt parti, men hans ledarskap har inte räckt till, utan nu har det gått så långt att några tunga partidistrikt sagt sig sakna förtroende för honom som ledare. Medan andra ännu har ett förtroende. Det är inte bara partiledarens ledarskap som prövas hårt, utan också verkställande utskottet med de främsta partiföreträdarna. De måste väga för och emot och hitta en hedersam väg ut ur det kaos partiet försatt sig i med både vacklande ledarskap och vilsen politisk linje.

En modell som framförs är att partiets ledarskap blir tredelat i ett triumvirat. En partiordförande som också är gruppledare i riksdagen och svarar för idé- och politisk utveckling. För det andra en statsministerkandidat och så partisekreteraren som ansvarar för organisationen. I en sådan modell kunde Håkan Juholt kanske sitta kvar som ordförande och om hon ville, Margot Wallström bli statsministerkandidat och Carin Jämtin sitta kvar som partisekreterare. Om en sådan modell vore möjlig och fick stöd inom partiet, skulle den säkert kunna bli en valvinnare.

Den avgörande uppgiften VU måste lösa är; hur formas ett ledarskap som kan vinna valet 2014? Ska man försöka med ett vacklande ledarskap eller ett delat?