Den 9 november 1938 ägde något fruktansvärt rum i Tyskland. På grund av enfald och intolerans förstördes judiska butiker och personer med judisk bakgrund skadades och dödades under det som idag går under namnet Kristallnatten.

Det var en föraning om det som komma skulle; Förintelsen i all sin fasa. Den 9 november 2011 tågade en skara människor med facklor i händerna från Östercentrum till Almedalsbiblioteket, där tal och musik hölls.


Enfald och intolerans
Att göra den manifestationen till minne av händelserna 1938 kändes viktigt - inte minst eftersom högerextrema rörelser är på kraftig frammarsch runt om i Europa, så också i Sverige. Genom att fortsätta påminna om vilka konsekvenser enfald och intolerans kan få, kan vi gemensamt förebygga nya katastrofer. Men, det kräver att vi trotsar mörkret för gemensamma insatser.

Jag har nu varit ordförande i Finsam Gotland i strax under ett år och det är fantastiskt att se vilken skillnad samordning kan göra för enskilda personer som behöver en mer stabil förankring på arbetsmarknaden.

I förra veckan hade vi verksamhetsplanering inför kommande år och även om det finns en hel del orosmoln framgent - inte minst sett till läget i världsekonomin - är ambitionsnivån hög och kunskapen hos aktörerna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland) stor, till gagn för de i störst behov av stöd för ett tryggare och mer inkluderande arbetsliv.

En annan gruppering som jag har förmånen att leda är Tryggare Gotland och där gick startskottet nyligen för våra lokala nätverk. Det var en fantastisk känsla att möta det engagemang som företrädare för polis, skola och fritidsgårdar visade prov på i samband med uppstartmötet.


Lokala nätverken viktiga
Jag när en genuin tro på lokala nätverk i det brottsförebyggande arbetet. Det är i lokalsamhället vi finner både den nödvändiga kunskapen och det avgörande engagemanget. Framväxten av de lokala nätverken bådar gott för framtiden.

Många har talat om det och i år åkte jag dit - till Politikerdagarna i Göteborg. Under två dagar vankades det seminarier och nätverkande i långa rader. Seminarierna som helhet var inte fullt så givande som jag hade hoppats, men bland annat ett seminarium kring näringslivsklimat var riktigt inspirerande. En driftig västkustföretagare slog där fast att han inte märkt någon skillnad mellan "röda" respektive "blå" kommuner, utan att det framför allt handlar om attityd och lyhördhet. Hans främsta råd var för övrigt: odla relationerna i goda tider, så att ni har nära till varandra i dåliga tider.


Rätt med ett näringslivsråd
Det gör att arbetet med ett blivande näringslivsråd känns helt rätt. Och ja, jag vet mycket väl att det inte räcker så, men det är ett i mitt tycke viktigt steg.

I söndags var det så dags igen: ännu en seger för Sudrets HC. Matchen spelades mot Hanviken HC och det var en gruffig match med många hårda ord. All heder åt Suderkillarna som trots många "inviter" höll sig till rent spel, vilket också lönade sig i resultatet, som sig bör.