Robert Björkenwall skriver en tänkvärd artikel 30 september om hur skattesystemet slår beroende på om man är arbetande, arbetslös/sjuk eller pensionär.

Det kan skilja över 1 000 kronor i månaden i skatt, beroende på var i livet du befinner dig.


De utan arbete straffas
Detta är regeringen väl medveten om och är grundbulten i deras omläggning av Sverige till att bli ett land där det ska löna sig att arbeta. Och därmed straffa de som av någon anledning inte arbetar.

En arbetslös som varit utan arbete en längre tid tappar även snabbt i ersättning. Drygt 11 000 kronor brutto är ersättningen i Fas 2. Om man har tur och inte har tillhört de lågavlönade för då blir ersättningen lägre.

Nu har Centerpartiet kommit underfund med att nästan 30 procent av de unga ännu är arbetslösa och har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Detta trots den jobblinje som regeringen stenhårt har genomfört och med bland annat en halvering av arbetsgivaravgiften för unga i januari 2009. "Stora delar av tjänstesektorn kommer att välkomna detta. Det är framför allt de breda servicenäringarna där de unga kommer att anställas", sa Anders Borg (M) till Dagens Nyheter då.

Dåvarande centerledaren Maud Olofsson var lika optimistisk. "Får ungdomarna fäste på arbetsmarknaden så har de större möjligheter att vara kvar".


Sänks till 11 000 i månaden
Men det var 2009 och idag har man upptäckt att det var en felsatsning. Det blev knappt några nya jobb alls för unga.

Nu vill man göra en (fel)satsning till. Ingångslönerna för unga under 26 år ska sänkas till cirka 11 000 kronor i månaden. Alltså inte mer än en arbetslös i Fas 2 får. Skillnaden mellan arbetande och arbetslös suddas därmed ut. Vad blir då nästa steg för att hävda "arbetslinjen"? Sänka ersättningen till de arbetslösa ännu mer för att åter få en skillnad? Många unga har också springvikariat eller är timanställda och deras lön skulle närmast kunna kallas fickpengar om förslaget genomförs.

Risken finns alltid att även andra grupper får krav på sig att sänka sina löner. Hur ska en arbetslös 55-åring kunna få jobb när denne konkurrerar med en 25-åring med väsentligt lägre lön?


Alla ord byter mening
Jag kan inte låta bli att tänka på om regeringen Reinfeldt har förläst sig på George Orwells 1984 där alla ord byter mening beroende på vad de styrande tycker, "Arbetarpartiet Moderaterna" till exempel. Eller i Orwells "Djurens gård", där det skrivs att "Alla djur är jämlika", som senare får ett tillägg, "men en del är mer jämlika än andra".

I Alliansens översättning bör det bli. "Det ska löna sig att arbeta". Med tillägget, "men för en del ska det löna sig mer".