I ledaren den 3 augusti tar Anna Ardin upp behovet av att integrera Afrika i världsekonomin som en viktig del i demokrati- och utvecklingsarbetet.


Bra inlägg om Afrika
Ardin skriver bland annat om hur EU-subventionerad fryst kyckling har slagit ut 7000 lokala kycklinguppfödare i Senegal. Det är ett bra exempel på hur orättvisa handelsvillkor tillåter att EU fortsätter att utnyttja länder i Afrika och samtidigt motverkar de utvecklingsinsatser som just syftar till att skapa en egen försörjningsförmåga för såväl individer som nationer i Afrika.

Vi kunde även den 8 augusti läsa i Torsten Nilssons debattinlägg om den pågående svältkatastrof på Afrikas horn samt en djupare analys av dess historia och orsaker.


Bekämpa fattigdomens orsaker
Det internationella arbetet med utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och säkerhetspolitik hänger ihop och Afrikagrupperna är överens med både Ardin och Nilsson, då ett av våra mål är att bekämpa fattigdomens orsaker.

Vi skulle vilja lyfta ett annat aktuellt exempel, de Ekonomiska Partnerskapsavtalen (EPA), som skulle kunna få stor betydelse för Afrikas möjlighet till utveckling - OM avtalen utvecklas i ömsesidighet och solidaritet!

Europeiska Unionen förhandlar idag med sina före detta kolonier i Afrika, Karibien och Stilla havet om nya handelsavtal, EPA. Processen går trögt eftersom motståndet mot avtalen är stort och EU vägrat lyssna på förhandlingsparterna.


Nya avtalet oroar
Namibia är ett av de länder där oron är stor för vad som kommer hända om EU:s förslag antas av regeringen i nuvarande skick. Namibia använder sig av importrestriktioner på vete och majs. Under den inhemska skördetiden stoppas import från andra länder för att säkra att bönderna kan sälja sin skörd till lokala producenter. Det gynnar både den inhemska produktionen och livsmedelssäkerheten.

I förhandlingarna om handelsavtal som pågår just nu vill EU hindra Namibia från att fortsätta att använda importrestriktioner. Konsekvensen för namibiska bönder och producenter riskerar att bli att de slås ut. Och får EU som de vill i EPA-förhandlingarna är det inget den namibiska regeringen kan göra åt det.

En annan stötesten är att EU vill bredda avtalen till frågor om handel med tjänster, konkurrenslagstiftning, offentlig upphandling, investeringsregler och patentregler. Dessa frågor har avvisats av ett flertal afrikanska länder som hävdar att sådana frågor inskränker deras inrikespolitik och val av utvecklingsväg.


Utvecklingshinder
Idag försöker alltså EU pressa afrikanska länder att skriva på potentiellt starkt utvecklingsfientliga handelsavtal. Istället bör svenska och europeiska beslutsfattare agera för att EU ska lyssna på och ta hänsyn till de afrikanska ländernas krav i EPA-förhandlingarna.


Vi kräver att:
- EU tar bort sina jordbrukssubventioner innan man kräver att de afrikanska länderna öppnar sina marknader,

- de afrikanska länderna själva får avgöra i vilken takt de ska öppna sina marknader

- att EU tar bort kraven på att handel med tjänster, regler för investeringar, konkurrens och offentlig upphandling ska ingå i EPA.


Läs mer
Läs mer om EPA och om vår kampanj för rättvisa handelsavtal på afrikagrupperna.se.