GT skriver idag om att lokalavdelningen av Anorexi/Bulimi-kontakt kan komma att läggas ned. Det saknas människor som är beredda att jobba ideellt. Föreningen jobbar förebyggande mot ätstörningar, men är också stöd för sjuka och anhöriga.

Trots att väldigt många unga mår dåligt och drabbas av exempelvis, ätstörningar saknas ofta stödverksamheter för unga.

13 procent av de gotländska pojkarna i årskurs två på gymnasiet känner sig ensamma ganska ofta eller mycket ofta, bland flickorna är andelen nästan en fjärdedel - 23 procent, visar Region Gotlands undersökning av hälsan bland ungdomar 2007-2008. Andelen som anger att de känner sig ensamma har för både tjejer och killar ökat.

Bara 65 procent av tjejerna anger att de är nöjda med livet i allmänhet.

Bland killarna är det 89 procent som är nöjda. På sommaren ökar utsattheten och ensamheten. För allt för många är skolan tryggheten, men den är stängd.

Samtidigt minskar myndigheter ned på sin bemanning, de som är regelbundna kontakter går på semester och det naturliga kontaktnätet finns inte där längre. Det är svårt att få hjälp.

Ideella organisationer kan i bästa fall stötta och hjälpa. Stödtelefonerna och chattarna på internet går varma. Till chatten Tjejzonen har dubbelt så många tjejer hört av sig i sommar som i fjol. Var sjätte tjej uppger att deras ordinarie kontakt (kurator, lärare eller någon inom psykiatrin) har semester.

Killfrågor.se har 350 kontakter i månaden och har för första gången sommaröppet.

Internetchattarna och föreningar som Anorexi/Bulimi-kontakt är bra och viktiga. Eftersom de ofta sköts på ideell basis, behöver de stöd både i pengar och insatser från fler människor. Men de får inte bli ett substitut för de unga som behöver professionell hjälp.

Kommunerna och landstingen måste vara väl rustade att möta de unga som mår dåligt, även på sommaren.

Gotlands unga (framförallt tjejerna) behöver stöd från vuxenvärlden. Det är inte alltid helt enkelt att vara tonåring här.