Lite mindre än en vecka har jag nu haft förmånen att arbeta som kommunalråd i gotlänningarnas tjänst. Det är mycket som är nytt och ovant, inte minst den oreglerade arbetstiden och mötesmaraton av sällan skådat slag en del dagar.
Framför allt är det spännande, otroligt spännande, med alla möten människor emellan, och all den kunskap som jag får möjlighet att ta del av i ännu större utsträckning än tidigare.
Mötena och kunskapsinhämtningen ska också i så stor utsträckning som möjligt, resultera i utveckling och åtgärder. Emellertid är det också så att en hel del gott arbete redan bedrivs, där det som framför allt behövs är uppmuntran och förtydligade uppdrag.

Vinst med bättre folkhälsa
I tisdags lyssnade jag på Lisa Stark från Gotlands kommuns folkhälsoenhet, som under Finsam:s frukostmöte föredrog spännande tankar kring jämlik hälsa och hur vi kan uppnå det. Det blev smärtsamt uppenbart att vi har allt att vinna på en bättre folkhälsa, det vill säga att alla ges möjlighet till bättre hälsa.
Många föreställer sig i och med det astronomiska sjukvårdskostnader, men det är faktiskt tvärtom! Genom att så många människor som möjligt får en ordnad tillvaro med tak över huvudet, ett arbete att gå till och en aktiv och meningsfull fritid går sjukskrivningarna ner, vi lever längre och orkar bidra i större utsträckning till ett gott och rättvist samhälle.
Grunden finns i möjligheten till egen, långsiktig försörjning och där finns det ett konkret projekt inom Finsam, som förhoppningsvis kommer att stå som förebild för många liknade projekt. Det riktar sig till unga kvinnor som av olika skäl har haft svårt att få fäste på arbetsmarknaden, men som nu, via Finsam, ska få hjälp och stöd till praktikplats, arbetslivserfarenhet och i förlängningen en anställning.

Fler unga kvinnor i jobb
Jag har höga förväntningar på projektet och är glad över att just gruppen unga kvinnor utan långsiktig försörjning synliggörs. Det är dessvärre en grupp som annars lätt hamnar i skymundan då de försörjs av sina män eller genom föräldraförsäkring och därför verkligen behöver en egen professionell identitet.
Bostäder åt alla är en annan viktig politisk fråga, där situationen här på Gotland blir alltmer besvärlig. Överlag råder en akut bostadsbrist på flera ställen i Sverige och Statens Bostadskreditnämnd har utrett vad det skulle kosta att bygga bort bostadsbristen i Sverige.
Den nätta notan hamnade på 19 miljarder kronor. En avsevärd summa pengar, men det ska samtidigt betänkas att alla dessa bostäder i sin tur ger jobb och tillväxt, och bör betraktas som en oundgänglig del av en positiv samhällsutveckling. Huruvida regeringen tänker hörsamma kravet på ökat bostadsbyggande, krav som kommer från allt fler håll, är oklart. Här på Gotland pågår i alla fall, vilket är oerhört glädjande, arbete hos flera privata byggherrar för att tillskapa fler så väl bostads- som hyresrätter, framför allt på Visborg.

Bygga fler bostäder
Från rödgrönt håll kommer vi fram över ge tydliga direktiv för ökat bostadsbyggande till den part som Gotlands kommun direkt kan påverka: Gotlandshem. Hur ska vi annars kunna husera alla våra nya kommuninvånare, som vi välkomnar i Vision Gotland 2025?
Avslutningsvis vill jag uppmana eventuella bokläsare att snarast läsa Paulo Coelhos "Segraren står ensam"; en alldeles lysande civilisationskritik, med många spännande tankar kring hur vi lever våra liv - med och mot varandra - och vilka drivkrafter vi låter styra samhällsutvecklingen. Ha en skön Allhelgonahelg!