Jag är glad att Eva Nypelius vill föra debatten om hur välfärden ska finansieras i framtiden. Men jag är besviken på att hon bara glider förbi kärnfrågorna.
Centerns grundtrygghet är vad den borgerliga regeringen håller på att genomföra. Det vill säga att välfärden får allt sämre kvalitet, så de som kan, söker sig till privata försäkringar för att garantera sig den välfärd de vill ha. Kvar blir centerns grundtrygghet, som de med mindra plånböcker får vara nöjda med. Centerns och de borgerligas grundtrygghet är vägen in i klassamhället med ökade klyftor. Det berör inte Eva Nypelius alls.
Hon vill inte gärna diskutera höjningar av olika statsskatter, utan håller sig till centerns platta skatt, kommunalskatten. Hon är inte intresserad av skatt efter bärkraft, utan varnar bara för riskerna med höjd skatt och påverkan på folks vilja att arbeta. Jag tycker vi måste tänka nytt och se över vilka statsskatter som påverkar jobbpolitiken bäst och ger minst negativa effekter. Om vi blir 1 000 miljarder kronor rikare till 2035 och 200 miljarder fattas är det ett fördelningspolitiskt val mellan privat och offentlig konsumtion.
Jag inser problemet med att höja skatterna på arbete. Men redan idag är skatten på kapitalinkomster lägre än skatten på arbete. Skatten på kapitalvinster är bara 30 procent medan skatten på arbete är minst 33,1 procent på Gotland, plus den statliga inkomstskatten. År det så omöjligt att höja skatten på kapitalvinster med någon procent? Om aktierna stiger i värde så är det en arbetsfri inkomst. Varför ska det vara lägre skatt på arbetsfri inkomst än på arbetsinkomst?
Sedan finns moms och miljöskatter. Och fastighetsskatten. Miljöskatterna är lite dålig hållbarhet på, då syftet är att folk och företag ska ändra sina beteenden, så miljöskatterna försvinner och miljön blir bättre. Men momsen kan varieras på tjänster vi behöver och varor vi inte behöver.
Vi måste tänka längre än borgerlig nyliberal kapitalism och orättvisa. Vill vi säkra en bra välfärd efter behov åt alla och skatt efter bärkraft, då krävs nytänkande och debatt om alla vägar. Ytterst handlar det om valet mellan egoism eller solidaritet.