Debatten om de skattesubventionerade städjobben har gått i spinn. Utifrån hemservicebolagens intresseorganisation Almegas siffror, så påstår många borgerliga politiker att 11 000 nya jobb skapats genom att skattebetalarna subventionerar halva arbetskostnaden för städjobb i de så kallade hushållsnära tjänsterna.
Till och med Almega är noga med att påtala, att det handlar om att 11 000 jobbar i hemservicebranschen. Utifrån dessa siffror kanske det blivit 5 000 nya jobb. Men det vet vi inte, för forskning på detta är i sin linda och självklart har branschföreträdare och borgerliga politiker intresse av att frisera siffrorna så det passar dem.
Om man däremot utgår ifrån hur mycket pengar som har gått ut i subventioner det senaste året och räknar hur många heltidsjobb på årsbasis man då får, så blir det cirka 2 000 jobb. Ser man till vad varje sådant nytt jobb kostar i skattesubvention, så blir det dyra jobb. Om hälften av de 2 000 heltidsjobben är nya, rör det sig om cirka 1 000 nya jobb till en kostnad av 800 000 kronor styck.
Det är alltså väldigt få nya jobb som kommit till för väldigt dyr skattesubvention av skattebetalarna. Jobb som till stor del går till att städa välbeställda och rika människors hem. Är det den bästa användningen av skattepengar? Knappast. Vill man få mesta möjliga jobb för skattepengarna, ska man satsa dem på kommuner och landsting, så de kan behålla sin personal i hemtjänsten, i äldreomsorgen och på sjukhusen.
Nu löper debatten om de skattesubventionerade hushållsnära tjänsterna. Det håller på att skapas en dopad marknad som tränger ut andra icke skattesubventionerade tjänster. Vad socialdemokraterna och de rödgröna nu borde göra är att konstruera ett system som inte gynnar de välbeställda, utan ett system som skulle gynna barnfamiljer och äldre. Och det är jätteviktigt att socialdemokraterna och de rödgröna gör klart att det inte är något fel på städarbete. Tvärtom.
Felet ligger i att med skattesubventioner dopa fram en marknad, som ger få nya jobb till en stor kostnad. När behoven är större och jobbeffekten mycket större om dess pengar satsas i kommuner och landsting till vård och omsorg. Och städning där.